Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8099-1:2018

Båtar - Avfallssystem - Del 1: Uppsamling av spillvatten (ISO 8099-1:2018)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8099-1:2018

Båtar - Avfallssystem - Del 1: Uppsamling av spillvatten (ISO 8099-1:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 8099-1:2018 specifies requirements for the design, construction and installation of systems for temporary retention of sewage for subsequent disposal. It applies to small craft with a length of hull (LH) of up to 24 m.
ISO 8099-1:2018 does not address waste water treatment systems.

Ämnesområden

Fritidsbåtar (47.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 8099-1:2018

Båtar - Avfallssystem - Del 1: Uppsamling av spillvatten (ISO 8099-1:2018)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fritidsbåtar (under 24 m), SIS/TK 232

Internationell titel: Small craft - Waste systems - Part 1: Waste water retention (ISO 8099-1:2018)

Artikelnummer: STD-80001665

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-03-06

Antal sidor: 24