Nyhet · 2023-07-17

Innan du kastar loss: Uppfyller din fritidsbåt dagens säkerhetskrav?

Sedan 2003 förhindrar den internationella standarden för fritidsbåtar, ISO 15085, att människor ramlar överbord och om de ändå gör det, att de kan ta sig upp igen. Till årsskiftet planeras en uppdatering som ska göra livet på sjön ännu säkrare.

Industrisemestern är här, vilket innebär högsäsong för att dra ut med båten. Ombord måste säkerheten alltid gå först och därför har EU strikta krav på fritidsbåtar sedan många år.

– Fritidsbåtar delas in i fyra klasser beroende på sjövärdighet. Kraven på båtar som är avsedda för lugna insjöar är förstås betydligt lägre, än de som ska klara tuffa villkor ute till havs, säger Tom Tveitan, som förutom att vara en inbiten entusiast, representerar Volvo Penta som ordförande i SIS kommitté för fritidsbåtar.

Om du ska köpa, hyra eller låna en fritidsbåt är det viktigt att känna till att äldre båtar inte nödvändigtvis lever upp till samma säkerhetsstandarder som gäller idag.

– Det senaste direktivet började gälla 2017 och fritidsbåtar som sålts innan dess är ofta anpassade efter tidigare krav.

I grund och botten tjänar kraven två syften. Först och främst förhindrar de att någon alls trillar överbord. Till exempel ska det finnas barriärer, grabbräcken och friktion på däcket. På segelbåtar av de högre klasserna ska man kunna jobba riskfritt med båda händer och därför ska det finnas möjlighet att kroka fast säkerhetslinor.

Om du trots detta ändå ramlar överbord, ska du utan hjälp kunna ta dig upp igen. Det förutsätter att det finns en räddningsstege som kan hanteras av en ensam person i vattnet.

– Det var Sverige som kom med förslaget, att en person ensam i vattnet själv ska kunna ta sig ombord igen, som fördes in i det nya direktivet. Möjligheten att själv snabbt ta sig upp på ett enkelt sätt är dessutom extra viktig om det är kallt i vattnet. Du får svårt att klara dig redan efter någon minut.

Räddningsstegar finns i olika varianter, det viktigaste är att den inte går att ta bort och att den är enkel att använda. Standarden som säkerställer att tillverkarna uppfyller direktivet är på gång att publiceras i en reviderad utgåva till årsskiftet. Att säkerhet för fritidsbåtar är ett ämne som engagerar märktes inte minst på antalet kommentarer som kom in när förslaget nyss var ute på remiss.     

– Det var nästan 400. Vi tre svenska experter som är med i den europeiska arbetsgruppen får räkna med flera heldagsmöten. Men den färdiga standarden kommer att bli betydligt mer lättläst och tydlig, vilket gynnar sjösäkerheten. Ett tips till alla som har en äldre båt är att se över att det finns en räddningsstege som kan hanteras av en ensam person i vattnet, säger Tom Tveitan.

Vill du veta mer om standardiseringen kopplad till fritidsbåtar? Kontakta Anette Eriksson, projektledare på SIS.

 


Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.

Teknisk kommitté

SIS/TK 232 -Fritidsbåtar (under 24 m)

Säkerheten är A och O till sjöss! Tack vare den internationella standardiseringen finns ett effektivt instrument för att uppfylla kraven på säkerhet och kvalitet. För den svenska båtindustrin, som är tekniskt avancerad och exportberoende, innebär standardiseringen möjligheter att producera tillräckligt långa serier av sina båtmodeller.