Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12216:2022/A1:2022

Båtar - Fönster, ljusventiler, stormluckor, luckor och dörrar - Krav för hållfasthet och vattentäthet - Tillägg 1 (ISO 12216:2020/Amd 1:2022)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12216:2022/A1:2022

Båtar - Fönster, ljusventiler, stormluckor, luckor och dörrar - Krav för hållfasthet och vattentäthet - Tillägg 1 (ISO 12216:2020/Amd 1:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies technical requirements for windows, portlights, hatches, deadlights and doors
on small craft of hull length up to 24 m, taking into account the type of craft, its design category, and the location of
the appliance.
The appliances considered in this International Standard are only those that are critical for the craft's
watertightness, i.e. those that could lead to flooding in case of rupture of the plate.
This International Standard is mostly intended to be used for recreational craft, but it may be used for nonrecreational
small craft of hull length up to 24 m, excluding lifeboats. However, it is not applicable to commercial or
work boats used in severe conditions.

Ämnesområden

Fritidsbåtar (47.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 12216:2022/A1:2022

Båtar - Fönster, ljusventiler, stormluckor, luckor och dörrar - Krav för hållfasthet och vattentäthet - Tillägg 1 (ISO 12216:2020/Amd 1:2022)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fritidsbåtar (under 24 m), SIS/TK 232

Internationell titel: Small craft - Windows, portlights, hatches, deadlights and doors - Strength and watertightness requirements - Amendment 1 (ISO 12216:2020/Amd 1:2022)

Artikelnummer: STD-80038864

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-10-24

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-EN ISO 12216:2022