Standardutveckling · SIS/TK 220

Motorer i bilar

Forskning och utveckling av motorer i bilar är en aktivitet som fordonsindustrin lägger ner oerhört mycket energi på. Dels som en följd av den hårda konkurrensen inom fordonsindustrin men även som en följd av alltmer stegrande miljökrav på utsläpp m.m. För att kunna jämföra motorer mellan olika tillverkare krävs standardisering.

Standardisering inom fordonsmotorområdet omfattar bl.a. renhetsutvärdering av bränslesystemkomponenter; reduktion av NOx, instrument för avgasmätning.

Avgasproblematiken och miljön är frågor som hanteras i den internationella samarbetsorganisationen GRPE (se nedan under "Påverka nationell och internationellt").

Projektet arbetar med motortester och insprutningsutrustning och filter för användning på vägfordon.

Kommittén påverkar standarddokumentens innehåll på en global basis till gagn för fordons- och komponentindustrin i Sverige, vilket i ett vidare perspektiv underlättar handel över gränserna.

Påverka nationellt och internationellt

Standardisering inom området sker i den svenska SIS-kommitten SIS/TK 220 Motorer i bilar.

Kommitten baserar sitt arbete på den internationella ISO-kommittén ISO/TC 22 och ISO/TC 22/SC 34 "Road vehicles - Propulsion, powertrain and powertrain fluids" samt ECE/WP 29 GRPE.

För att lösa alla problem kring fordonsmotorer finns det en internationell samarbetsorganisation på myndighetssidan. Den heter UNECE/ WP 29 (Working Party for Harmonization of Vehicle Regulations) med specialistgruppen GRPE (Working Party on Pollution and Energy) och har sitt säte inom FN i Genève. Deras uppgift är att skriva de internationella regelverken.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 42 standarder
ISO 20766-8, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) - Del 8: Bränslepump
ISO 20766-7, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) - Del 7:
ISO 11565, Vägfordon - Tändstift - Provningsmetoder och krav
ISO 19724, Bensinmotorer med direktinsprutning - Renhetsutvärdering av bränsleinsprutningsutrustning
ISO 12345, Vägfordon - Dieselmotorer - Renhetsutvärdering av bränslesystemskomponenter/insprutningsutrustning
ISO 19612, Vägfordon - Dieselmotorbränslefilter - Enkelt-pass-metod för att utvärdera filtreringsprestanda för ett bränslefilter under cykliska flödesförhållanden i kombination med mekanisk vibration
ISO 12614-20, Vägfordon - Komponenter i bränslesystem för flytande naturgas (LNG) - Del 20: Flexibel bränsleledning
ISO 12614-19, Vägfordon - Komponenter i bränslesystem för flytande naturgas (LNG) - Del 19: Automatisk ventil
ISO 20766-25, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) - Del 25: Gasanslutningar
ISO 20766-24, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) - Del 24: Gasrör
ISO 20766-16, Road vehicles - Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components - Part 16: Injectors and gas mixing device/fuel rail
ISO 20766-14, Road vehicles - Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components - Part 14: Vaporizer/Pressure regulator
ISO 20766-13, Road vehicles - Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components - Part 13: Multivalve
ISO 6621-3, Förbränningsmotorer - Kolvringar - Del 3: Materialspecifikationer
ISO 31120-1, Vägfordon - Avmineraliserat vatten - Del 1: Kvalitetskrav
ISO 31120-2, Vägfordon - Avmineraliserat vatten - Del 2: Påfyllningsgränssnitt för personbilar
EN , Road Vehicles - Portable Emission Measuring Systems (PEMS) - Performance Assessment
ISO 20766-20, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) - Del 20: Filterenhet
ISO 20766-18, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) - Del 18: Slang
ISO 20766-12, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) - Del 12: Backventil
ISO 20766-11, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) - Del 11: Avstängningsventil
ISO 20766-10, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) - Del 10: Urtag för gastätning
ISO 20766-5, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) - Del 5: Flottör
ISO 6621-5, Förbränningsmotorer - Kolvringar - Del 5: Kvalitetskrav
ISO 5011, Förbränningsmotorer och kompressorer - Filter för insugningsluft - Provning
ISO 22760-2, Vägfordon - Komponenter i bränslesystem för dimetyleter (DME) - Del 2: Prestanda och provningsmetoder
ISO 22760-1, Vägfordon - Komponenter i bränslesystem för dimetyleter (DME) - Del 1: Allmänna krav och definitioner
ISO 21058, Vägfordon - Koppling för påfyllning av dimetyleter (DME)
ISO 12103-3, Vägfordon - Testdamm för bestämning av filterkapacitet - Del 3: Sotaerosol
ISO 22561, Gasoline engines with direct fuel injection (GDI engines) - injector installation
ISO 6621-2, Förbränningsmotorer - Kolvringar - Del 2: Mätprinciper vid inspektion
ISO 18669-2, Förbränningsmotorer - Kolvstift - Del 2: Mätprinciper vid inspektion
ISO 6626-1, Förbränningsmotorer - Kolvringar - Del 1: Oljeskrapringar av gjutjärn och med skruvfjäder
ISO 6626-2, Förbränningsmotorer - Kolvringar - Del 2: Smala oljeskrapringar av gjutjärn och med skruvfjäder
ISO 6626-3.2, Förbränningsmotorer - Kolvringar - Del 3: Oljeskrapringar av nitrerstål och med skruvfjäder
ISO 22241-5, Dieselmotorer - Tillsats AUS 32 för reduktion av NOx - Del 5: Påfyllningsgränssnitt för personbilar
ISO 21441, Vägfordon - EGR-kylare i motor - Provningsmetoder för värmeavledning
ISO/TS 21104, Vägfordon - Lågtryckskoppling för påfyllning av flytande naturgas (LNG) - Koppling för 1,8 MPa
ISO 20724, Road vehicles - Inlet air filters for internal combustion engines, compressor inlet and passenger compartments - Test for sub-micron filtration
ISO 22241-4, Dieselmotorer - Tillsats AUS 32 för reduktion av NOx - Del 4: Påfyllningsgränssnitt
ISO 16183, Vägfordon - Motorer för tunga fordon - Mätning under transienta provningsförhållanden av avgas- och partikelemission med användning av partiella flödesurtunningssystem
ISO 17536-4, Vägfordon - Prestandaprovning för aerosolavskiljare för förbränningsmotorer - Del 4: Provningsmetod i laboratorium för fraktionseffektivitet
Visa fler Visa färre
Utgivet 105 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 1 företag och organisationer
Volvo Powertrain AB, Göteborg
Internationellt deltagande 19 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects
ISO/TC 22/SC 32/WG 1, Ignition Equipment
ISO/TC 22/SC 34, Propulsion, powertrain and powertrain fluids
ISO/TC 22/SC 34/AG 1, The prediction of lubricity in renewable diesel (RD) fuel, including those with a high paraffinic component, using ISO 12156-1 HFRR
ISO/TC 22/SC 34/WG 1, Fuel filters
ISO/TC 22/SC 34/WG 11, Filtration performance of closed crankcase ventilation systems
ISO/TC 22/SC 34/WG 14, NOx reduction additive
ISO/TC 22/SC 34/WG 17, Road vehicles – Cleanliness of components
ISO/TC 22/SC 34/WG 2, Injection equipment
ISO/TC 22/SC 34/WG 3, Air filters
ISO/TC 22/SC 34/WG 4, Piston rings
ISO/TC 22/SC 34/WG 5, Engine test code
ISO/TC 22/SC 34/WG 6, Water injection
ISO/TC 22/SC 34/WG 7, Engine EGR cooler
ISO/TC 22/SC 34/WG 9, Piston Pins
ISO/TC 22/SC 41, Specific aspects for gaseous fuels
ISO/TC 22/SC 41/WG 4, Fuel system components and refuelling connector for vehicles propelled by Liquefied Natural Gas (LNG)
ISO/TC 22/SC 41/WG 8, Fuel system components and refueling connector for vehicles propelled by Dimethyl Ether (DME)
CEN/TC 301/WG 16, Performance assessment of the Portable Emission Measuring Systems (PEMS)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Avgasutsläpp från rörliga källor Förbränningsmotorer för fordon Kylsystem, smörjsystem Bränslesystem Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar