Standardutveckling · SIS/TK 220

Motorer, driv- och bränslesystem i fordon

Forskning och utveckling av motorer i bilar är en aktivitet som fordonsindustrin lägger ner oerhört mycket energi på. Dels som en följd av den hårda konkurrensen inom fordonsindustrin men även som en följd av alltmer stegrande miljökrav på utsläpp m.m. För att kunna jämföra motorer mellan olika tillverkare krävs standardisering.

Standardisering inom fordonsmotorområdet omfattar bl.a. renhetsutvärdering av bränslesystemkomponenter; reduktion av NOx, instrument för avgasmätning.

Avgasproblematiken och miljön är frågor som hanteras i den internationella samarbetsorganisationen GRPE (se nedan under "Påverka nationell och internationellt").

Projektet arbetar med motortester och insprutningsutrustning och filter för användning på vägfordon.

Kommittén påverkar standarddokumentens innehåll på en global basis till gagn för fordons- och komponentindustrin i Sverige, vilket i ett vidare perspektiv underlättar handel över gränserna.

Påverka nationellt och internationellt

Standardisering inom området sker i den svenska SIS-kommitten SIS/TK 220 Motorer i bilar.

Kommitten baserar sitt arbete på den internationella ISO-kommittén ISO/TC 22 och ISO/TC 22/SC 34 "Road vehicles - Propulsion, powertrain and powertrain fluids" samt ECE/WP 29 GRPE.

För att lösa alla problem kring fordonsmotorer finns det en internationell samarbetsorganisation på myndighetssidan. Den heter UNECE/ WP 29 (Working Party for Harmonization of Vehicle Regulations) med specialistgruppen GRPE (Working Party on Pollution and Energy) och har sitt säte inom FN i Genève. Deras uppgift är att skriva de internationella regelverken.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 41 standarder
ISO 20724, Road vehicles - Inlet air filters for internal combustion engines, compressor inlet and passenger compartments - Test for sub-micron filtration
ISO 20766-5, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) - Del 5: System för val av bränsle och elektriska installationer
ISO/PAS 31120-2, Vägfordon - Avmineraliserat vatten - Del 2: Påfyllningsgränssnitt för personbilar
ISO 12614-20, Vägfordon - Komponenter i bränslesystem för flytande naturgas (LNG) - Del 20: Flexibla bränsle- eller ventilationsledningar
ISO 19612, Vägfordon - Dieselmotorbränslefilter - Enkelt-pass-metod för att utvärdera filtreringsprestanda för ett bränslefilter under cykliska flödesförhållanden i kombination med mekanisk vibration
ISO 21059, Vägfordon - Specifika aspekter för gasformiga bränslen - Terminologi
ISO/TS 24604, Vägfordon - Komponenter för bränslesystem för gasol (LPG) ??
ISO 6622-2, Förbränningsmotorer - Kolvringar - Del 2: Rektangulära ringar av stål
ISO 24605, Vägfordon — Koppling med tryckutjämningsport för påfyllning av dimetyleter (DME)
ISO 15500-22, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 22: Manuellt aktiverad övertrycksanordning (PRD)
ISO 15500-23, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 23: Gastemperaturgivare
ISO 22241-4, Dieselmotorer - Tillsats AUS 32 för reduktion av NOx - Del 4: Påfyllningsgränssnitt
ISO 15500-1, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 1: Allmänna krav och definitioner
ISO 15500-7, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 7: Gasinjektor
ISO 15500-8, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 8: Tryckmätare
ISO 15500-10, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 10: Gasflödesjusterare
ISO 15500-11, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 11: Gas/luftblandare
ISO 15500-12, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 12: Övertrycksventil
ISO 15500-15, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 15: Urtag för gastätning och ventilationsslang
ISO 15500-20, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 20: Styv bränsleledning av annat material än rostfritt stål
ISO 15500-2, Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 2: Prestanda och allmänna provningsmetoder
ISO 6621-4, Förbränningsmotorer - Kolvringar - Del 4: Allmänna specifikationer
ISO 6626-1, Förbränningsmotorer - Kolvringar - Del 1: Oljeskrapringar av gjutjärn och med skruvfjäder
ISO 18669-2, Förbränningsmotorer - Kolvstift - Del 2: Mätprinciper vid inspektion
ISO 6626-2, Förbränningsmotorer - Kolvringar - Del 2: Smala oljeskrapringar av gjutjärn och med skruvfjäder
ISO 6519, Vägfordon - Dieselmotorer - Koniska axeländar och nav för bränsleinsprutningspumpar
ISO 11565, Vägfordon - Tändstift - Provningsmetoder och krav
ISO 20766-19, Road vehicles — Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components — Part 19: Gas-tube relief valve
ISO 20766-22, Road vehicles — Liquefied petroleum gas (LPG) fuel systems components — Part 22: Power supply bushing (i.e. fuel pump/actuators/fuel level sensor)
ISO 24671, Road vehicles -Certification of Technical Personnel dealing with Natural Gas Vehicles (NGVs)
ISO 12103-1, Vägfordon - Testdamm för bestämning av filterkapacitet - Del 1: Arizona-testdamm
EN ISO 16380, Vägfordon - Koppling för påfyllning av blandade bränslen
ISO 16380, Vägfordon - Koppling för påfyllning av blandade bränslen
ISO 6518-1, Vägfordon - Tändsystem - Del 1: Engelsk och fransk terminologi
ISO 6518-2, Vägfordon - Tändsystem - Del 2: Provningsmetoder för prestanda och funktion
ISO 7299-1, Dieselmotorer - Ändmonteringsflänsar för pumpar - Del 1: Insprutningspumpar
ISO 22760-3, Road vehicles — Dimethyl Ether (DME) fuel system components — Part 3: 85% stop valve
ISO 22760-4, Road vehicles — Dimethyl Ether (DME) fuel system components — Part 4: Level indicator
ISO 22760-6, Road vehicles — Dimethyl Ether (DME) fuel system components — Part 6: Pressure relief valve (PRV)
ISO 22760-9, Road vehicles — Dimethyl Ether (DME) fuel system components — Part 9: Pressure relief device (PRD)
ISO 13948-2, Diesel engines — Fuel injection pumps and fuel injector low-pressure connections — Part 2: Non-threaded (push-on) connections
Visa fler Visa färre
Utgivet 178 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 220/AG 01, Inbyggda förbränningsmotorer
Deltagare 7 företag och organisationer
AB Volvo Penta, Göteborg
Mann Teknik AB, Mariestad
Scania CV AB, Södertälje
Transportstyrelsen, Borlänge
Veoneer Sweden AB, Vårgårda
Volvo Powertrain Corporation, Göteborg
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 11 internationella kommittéer
ISO/TC 22/SC 32, Electrical and electronic components and general system aspects
ISO/TC 22/SC 34, Propulsion, powertrain and powertrain fluids
ISO/TC 22/SC 34/WG 14, NOx reduction additive
ISO/TC 22/SC 34/WG 17, Road vehicles – Cleanliness of components
ISO/TC 22/SC 41, Specific aspects for gaseous fuels
ISO/TC 22/SC 41/WG 4, Fuel system components and refuelling connector for vehicles propelled by Liquefied Natural Gas (LNG)
ISO/TC 22/SC 41/WG 6, Fuel system components and refuelling connector for vehicles propelled by Liquefied Petroleum Gas (LPG)
ISO/TC 22/SC 41/WG 8, Fuel system components and refueling connector for vehicles propelled by Dimethyl Ether (DME)
ISO/TC 28, Petroleum and related products, fuels and lubricants from natural or synthetic sources
CEN/TC 301, Road vehicles
CEN/TC 301/WG 16, Performance assessment of the Portable Emission Measuring Systems (PEMS)
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Delta i kommittén

Ämnesområden

Avgasutsläpp från rörliga källor (13.040.50) Förbränningsmotorer för fordon (43.060) Kylsystem, smörjsystem (43.060.30) Bränslesystem (43.060.40) Diagnostik-, underhålls- och provningsutrustningar (43.180)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Madeleine Thour
Projektledare
+46(70)-091 61 71
madeleine.thour@sis.se

Joel Andreasson
Projektkoordinator
joel.andreasson@sis.se