Standard Svensk standard · SS-ISO 22241-1:2019

Dieselmotorer - Tillsats AUS 32 för reduktion av NOx - Del 1: Kvalitetskrav (ISO 22241-1:2019, IDT)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-ISO 22241-1:2019/Amd 1:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22241-1:2019

Dieselmotorer - Tillsats AUS 32 för reduktion av NOx - Del 1: Kvalitetskrav (ISO 22241-1:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 939 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 939 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 502,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the quality characteristics of the NOx reduction agent AUS 32 (aqueous urea
solution) which is needed to operate selective catalytic reduction (SCR) converter systems in motor
vehicles with diesel engines. SCR converter systems are particularly suitable for selectively reducing
the nitrogen oxide (NOx) emissions of diesel engines.

Ämnesområden

Bränslesystem (43.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 22241-1:2019

Dieselmotorer - Tillsats AUS 32 för reduktion av NOx - Del 1: Kvalitetskrav (ISO 22241-1:2019, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 939 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 939 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 502,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Motorer, driv- och bränslesystem i fordon, SIS/TK 220

Internationell titel: Diesel engines - NOx reduction agent AUS 32 - Part 1: Quality requirements (ISO 22241-1:2019, IDT)

Artikelnummer: STD-80010138

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-02-21

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-ISO 22241-1:2006