Standard Svensk standard · SS-ISO 15501-1:2020/Amd 1:2021

Vägfordon - Bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 1: Säkerhetskrav - Tillägg 1 (ISO 15501-1:2016/Amd 1:2021, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15501-1:2020/Amd 1:2021

Vägfordon - Bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 1: Säkerhetskrav - Tillägg 1 (ISO 15501-1:2016/Amd 1:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
ISO 15501-1:2016 specifies the minimum safety requirements applicable for the functionality of CNG on-board fuel systems intended for use on the types of motor vehicles defined in ISO 3833. This document is applicable to vehicles using compressed natural gas in accordance with ISO 15403, including mono-fuel, bi-fuel or dual-fuel applications, original-production and converted vehicles.
All matters relating to the skills of installers and converters have been excluded from this document.

Ämnesområden

Bränslesystem (43.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15501-1:2020/Amd 1:2021

Vägfordon - Bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 1: Säkerhetskrav - Tillägg 1 (ISO 15501-1:2016/Amd 1:2021, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 503 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 503 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 804,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Motorer, driv- och bränslesystem i fordon, SIS/TK 220

Internationell titel: Road vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel systems — Part 1: Safety requirements — Amendment 1 (ISO 15501-1:2016/Amd 1:2021, IDT)

Artikelnummer: STD-80027564

Utgåva: 1

Fastställd: 2021-02-08

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-ISO 15501-1:2020