Standard Svensk standard · SS-ISO 15500-1/Amd 1

Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 1: Allmänna krav och definitioner

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15500-1/Amd 1

Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 1: Allmänna krav och definitioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 435 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 435 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 696 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Bränslesystem (43.060.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 15500-1/Amd 1

Vägfordon - Komponenter till bränslesystem för komprimerad naturgas - Del 1: Allmänna krav och definitioner
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 435 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 435 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 696 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Planeringsgruppen för SIS bilstandardisering, SIS/TK 213

Internationell titel: Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 1: General requirements and definitions

Artikelnummer: STD-34224

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-06-13

Antal sidor: 3

Tillägg till: SS-ISO 15500-1