Standardutveckling · SIS/TK 162

Lim och limningsteknik

Lim används i fler produkter än vi anar, från våra vanliga konsumentförpackningar till stora tunga fordon. Kommittén skapar förutsättningar för starka och uthålliga limfogar på många olika produkter genom att arbeta fram standarder för bland annat provning av hållfasthet i limfogar.

Kommittén för lim och limningsteknik är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa enhetliga metoder att prova hållfasthet och vidhäftning i limfogar. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för konsumenter av lim att jämföra egenskaper på olika lim och även få en dokumentation över provningsresultat.

Standarderna gäller limning av golv och papper, sammanfogning av metall i byggnadskonstruktioner, limträbalkar samt även den miljöpåverkan lim har på omgivningen.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen CEN och ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar de svenska limtillverkarna. Ett arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. Standarderna underlättar därmed vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare och provningsföretag. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. Framöver fokuserar kommittén bland annat på konstruktionslim och elektriskt ledande lim.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Lim och limningsteknik. Kanske du idag jobbar som tillverkare, inköpare eller med övrigt inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 148 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 3 företag och organisationer
Akzo Nobel Adhesives AB, Stockholm
RISE Research Institutes of Sweden AB, Stockholm
Volvo Technology AB, Göteborg
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
CEN/TC 193, Adhesives
CEN/TC 193/SC 1, Adhesives for wood and derived timber products
CEN/TC 193/SC 1/WG 12, Adhesives for non-loadbearing timber structures
CEN/TC 193/SC 1/WG 13, Performance of wood adhesives at high temperatures and fire - Test methods, evaluation and classification
CEN/TC 193/SC 1/WG 14, Testing and requirements for hardwood bonding and chemically modified wood substrates
CEN/TC 193/SC 1/WG 4, Tests methods, classification and performance requirements for adhesives other than phenolic and aminoplastic, for load- bearing timber structures
CEN/TC 193/SC 1/WG 6, Test methods and requirements for adhesives for glued-in rods and on-site repair of load-bearing structures
CEN/TC 193/SC 1/WG 8, Revision of EN 301 and EN 302
CEN/TC 193/WG 1, General terminology - General physical and chemical tests
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Lim (83.180) Bygg och trälim (83.181) Lim utom bygg- och trälim (83.182)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Besök kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Tillgång till standarderna SIS Abonnemang.

Information om utbildningar, regelverk och ordlista inom standardisering.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Yulianna Munoz Yanez
Projektledare
yulianna.munoz.yanez@sis.se

Ghenwa Naffouje
Projektkoordinator
ghenwa.naffouje@sis.se

Marielle Henriksson
Ordförande
RISE Research Institutes of Sweden AB