Standardutveckling · SIS/TK 162

Lim och limningsteknik

Lim används i fler produkter än vi anar, från våra vanliga konsumentförpackningar till stora tunga fordon. Kommittén skapar förutsättningar för starka och uthålliga limfogar på många olika produkter genom att arbeta fram standarder för bland annat provning av hållfasthet i limfogar.

Kommittén för lim och limningsteknik är med och aktivt påverkar innehåll och riktlinjer för framtida standarder, både globalt och nationellt. Standarderna syftar till att skapa enhetliga metoder att prova hållfasthet och vidhäftning i limfogar. Arbetet resulterar i standarder som gör det möjligt för konsumenter av lim att jämföra egenskaper på olika lim och även få en dokumentation över provningsresultat.

Standarderna gäller limning av golv och papper, sammanfogning av metall i byggnadskonstruktioner, limträbalkar samt även den miljöpåverkan lim har på omgivningen.

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i både den europeiska och den internationella standardiseringsorganisationen CEN och ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar de svenska limtillverkarna. Ett arbete som skapar fri rörlighet av produkter mellan länder, vilket stödjer den svenska exportmarknaden. Standarderna underlättar därmed vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna.

Ett värdefullt arbete

I kommittén samlas expertkunskap genom representanter från tillverkare och provningsföretag. Standardiseringsarbetet ger deltagarna djupare insikt om standardernas krav och hur man resonerar kring dessa, vilket underlättar vid diskussion med olika parter inom branschen. Deltagarna är samtidigt med och påverkar framtidens standarder, vilket också leder till nya insikter och tidig information som kan omsättas i den egna verksamhetsutvecklingen. Framöver fokuserar kommittén bland annat på konstruktionslim och elektriskt ledande lim.

Vill du vara med i kommittén?

Du är välkommen att delta i SIS tekniska kommitté för Lim och limningsteknik. Kanske du idag jobbar som tillverkare, inköpare eller med övrigt inom branschen. Om du är intresserad av att delta, kan du kontakta oss så berättar vi mer om arbetet. Läs mer om kommittéarbete inom SIS här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 39 standarder
EN ISO 10123, Lim - Bestämning av skjuvhållfasthet hos anaeroba lim med användning av stift- och ringprovkroppar ((ISO 10123:2013))
EN 17333-5, Characterization of One Component Foam (OCF) - Part 5: Insulation
EN 17333-4, Characterization of One Component Foam (OCF) - Part 4: Mechanical strength
EN 17333-3, Karaktärisering av XXX - Del 3: Applikation
EN 17333-2, Characterization of One Component Foam (OCF) - Part 2: Expansion
EN 17333-1, Characterization of One Component Foam (OCF) - Part 1: Yield
EN 15416-3:2017/A1, Lim för lastbärande träkonstruktioner annan än fenolisk och aminoplastisk - Provningsmetoder - Del 3: Krypdeformationsprovning vid cykliska klimatförhållanden med provkroppar fastspända i böjskjuvning
EN ISO 11343, Lim - Bestämning av dynamiskt motstånd mot klyvning hos höghållfasta limfogar vid slagpåverkan - Kilslagsmetod (ISO/FDIS 11343:2018)
ISO 19095-6, Plastics - Evaluation of the adhesion interface performance in plastic-metal assemblies - Part 6: Accelerated degradation test
N 2084, Adhesives - Determination of shear strength of anaerobic adhesives using pin-and-collar specimens
N 2074, Self adhesive tapes - Measurement of breaking strength and elongation at break
N 2073, Self adhesive tapes - Measurement of static shear adhesion
N 2072, Self adhesive tapes - Determination of peel adhesion properties
EN 14257, Lim - Trälim - Provning av draghållfasthet på överlappsförband vid förhöjd temperatur (WATT '91
EN 15416-3:2017/A1, Lim för lastbärande träkonstruktioner annan än fenolisk och aminoplastisk - Provningsmetoder - Del 3: Krypdeformationsprovning vid cykliska klimatförhållanden med provkroppar fastspända i böjskjuvning
EN 193327, Characterisation of One Component Foam (OCF) V - Insulation
EN 193326, Characterisation of One Component Foam (OCF) IV - Mechanical strength
EN 193325, Characterisation of One Component Foam (OCF) III - Application
EN 193324, Characterisation of One Component Foam (OCF) II - Expansion
EN 193323, Characterisation of One Component Foam (OCF) I - Yield
EN ISO 22637, Lim - Provning av lim för ytbeläggning av golv - Bestämning av limskikts och kompositers elektriska motstånd (ISO/DIS 22637:2018)
EN ISO 22635, Lim - Provningsmetod på lim för golvmattor av plast eller gummi eller för tapeter - Måttförändring efter accelererad åldring
EN ISO 22633, Lim - Provningsmetod för golv- och tapetlim - Bestämning av dimensionsförändring för linoleumgolv i kontakt med lim
EN ISO 22632, Lim - Provningsmetod för golv- och tapetlim - Provning av skjuvhållfasthet
EN ISO 22631, Lim - Provningsmetod för golv- och tapetlim - Provning av hållfasthet
ISO 19095-5, Plastics -- Evaluation of the adhesion interface performance in plastic-metal assemblies -- Part 5: Fracture energy
ISO PRF 22637, Lim - Provning av lim för ytbeläggning av golv - Bestämning av limskikts och kompositers elektriska motstånd
ISO 22636, Lim för golvbeläggning - Mekaniska och elektriska funktionskrav
ISO PRF 22635, Lim - Provningsmetod på lim för golvmattor av plast eller gummi eller för tapeter - Måttförändring efter accelererad åldring
ISO PRF 22633, Lim - Provningsmetod för golv- och tapetlim - Bestämning av dimensionsförändring för linoleumgolv i kontakt med lim
ISO PRF 22632, Lim - Provningsmetod för golv- och tapetlim - Provning av skjuvhållfasthet
ISO PRF 22631, Lim - Provningsmetod för golv- och tapetlim - Provning av hållfasthet
EN 17224, Bestämning av tryck-skjuvspänning av trälim vid höga temperaturer
EN N 2056, Two-component epoxy and polyurethane adhesives for on-site repair of cracked timber structures - Testing, requirements and repair strength verification
EN 17334, Glued-in rods in glued structural timber products - Testing, requirements and bond shear strength classification
EN N 1803, Oscillations reometri för bestämning av flyt och applikations egenskaper hos viskoelastiska struktur lim
ISO 21194, Konstruktionslim - Provning av limmande fogar
ISO , Adhesives - Adhesives for bonding parquet to subfloor - Test methods and minimum requirements
ISO 26842:2008, Lim - Vägledning till hållbarhetstester för val av lim till träprodukter för inomhusbruk
Visa fler Visa färre
Utgivet 139 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 4 företag och organisationer
Akzo Nobel Adhesives AB, Årsta
Rise Research Institutes of Sweden, Stockholm
Scania CV AB, Södertälje
Volvo Technology AB, Göteborg
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
ISO/TC 61/SC 11, Products
ISO/TC 61/SC 11/WG 5, Polymeric adhesives
CEN/TC 193, Adhesives
CEN/TC 193/SC 1, Adhesives for wood and derived timber products
CEN/TC 193/WG 4, Building adhesives
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Lim Bygg och trälim Lim utom bygg- och trälim


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Katarina Timåker

Katarina Timåker
Projektledare
08-55552105
katarina.timaker@sis.se

Ghenwa Naffouje

Ghenwa Naffouje
Projektassistent
+46855552196
ghenwa.naffouje@sis.se