Standard Svensk standard · SS-EN 15416-3:2017+A1:2019

Lim för lastbärande träkonstruktioner annan än fenolisk och aminoplastisk - Provningsmetoder - Del 3: Krypdeformationsprovning vid cykliska klimatförhållanden med provkroppar fastspända i böjskjuvning

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15416-3:2017+A1:2019

Lim för lastbärande träkonstruktioner annan än fenolisk och aminoplastisk - Provningsmetoder - Del 3: Krypdeformationsprovning vid cykliska klimatförhållanden med provkroppar fastspända i böjskjuvning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for determining the creep deformation of bonded specimens loaded in bending shear. It is applicable to adhesives used in load bearing timber structures.
It is suitable for the following applications:
a) for assessing the compliance of adhesives to EN 15425 and EN 16254;
b) for assessing the suitability and quality of adhesives for load bearing timber structures.
This test is intended primarily to obtain performance data for the classification of adhesives for load bearing timber structures according to their suitability for use in defined climatic environments.
This method is not intended to provide data for structural design, and does not necessarily represent the performance of the bonded member in service.

Ämnesområden

Lim (83.180) Bygg och trälim (83.181)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15416-3:2017+A1:2019

Lim för lastbärande träkonstruktioner annan än fenolisk och aminoplastisk - Provningsmetoder - Del 3: Krypdeformationsprovning vid cykliska klimatförhållanden med provkroppar fastspända i böjskjuvning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lim och limningsteknik, SIS/TK 162

Internationell titel: Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 3: Creep deformation test at cyclic climate conditions with specimens loaded in bending shear

Artikelnummer: STD-80010750

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-04-03

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 15416-3:2017