Standard Svensk standard · SS-EN 1965-1:2011

Konstruktionslim - Korrosion - Del 1: Bestämning och klassificering gällande korrosion av kopparsubstrat

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1965-1:2011

Konstruktionslim - Korrosion - Del 1: Bestämning och klassificering gällande korrosion av kopparsubstrat
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes a method to determine the ability of a liquid adhesive to corrode a copper substrate under heat ageing conditions. Temperatures and ageing periods are chosen to ensure the maximum differentiation between the corrosivity of different adhesives and are not intended to represent any particular service condition.

Ämnesområden

Korrosion (77.060) Lim (83.180) Lim utom bygg- och trälim (83.182)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1965-1:2011

Konstruktionslim - Korrosion - Del 1: Bestämning och klassificering gällande korrosion av kopparsubstrat
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lim och limningsteknik, SIS/TK 162

Internationell titel: Structural adhesives - Corrosion - Part 1: Determination and classification of corrosion to a copper substrate

Artikelnummer: STD-80464

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-05-19

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 1965-1