Standard Svensk standard · SS-EN 1965-1:2011

Konstruktionslim - Korrosion - Del 1: Bestämning och klassificering gällande korrosion av kopparsubstrat

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes a method to determine the ability of a liquid adhesive to corrode a copper substrate under heat ageing conditions. Temperatures and ageing periods are chosen to ensure the maximum differentiation between the corrosivity of different adhesives and are not intended to represent any particular service condition.

Ämnesområden

Korrosion (77.060) Lim (83.180) Lim utom bygg- och trälim (83.182)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lim och limningsteknik, SIS/TK 162

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80464

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-05-19

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 1965-1