Standard Svensk standard · SS-EN 1965-1

Konstruktionslim - Korrosion - Del 1: Bestämning och klassificering gällande korrosion av kopparsubstrat

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 1965-1:2011
Omfattning
This part of the present European standard describes a method to determine the ability of a liquid adhesive to corrode a copper substrate under heat ageing conditions. Temperatures and ageing periods are chosen to ensure the maximum differentiation between the corrosivity of different adhesives and are not intended to represent any particular service condition.

Ämnesområden

Korrosion (77.060) Lim (83.180) Lim utom bygg- och trälim (83.182)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-30543

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-07-27

Antal sidor: 7

Ersätter: SS-ENV 1965-1

Ersätts av: SS-EN 1965-1:2011