Standard Svensk standard · SS-EN ISO 10363

Smältlim - Bestämning av termisk stabilitet (ISO 10 363:1992)

Status: Gällande

Ämnesområden

Lim (83.180) Lim utom bygg- och trälim (83.182)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Hot-melt adhesives - Determination of thermal stability (ISO 10 363:1992)

Artikelnummer: STD-17678

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-11-24

Antal sidor: 8