Standard Svensk standard · SS-EN 15416-4:2017

Lim för lastbärande träkonstruktioner annan än fenolisk och aminoplastisk - Provningsmetoder - Del 4: Bestämning av öppen väntetid för enkomponentpolyuretanlimmer

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15416-4:2017

Lim för lastbärande träkonstruktioner annan än fenolisk och aminoplastisk - Provningsmetoder - Del 4: Bestämning av öppen väntetid för enkomponentpolyuretanlimmer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a laboratory method of determining the open assembly time in standard climate (20 ±2) °C and (65 ±5) % relative humidity (hereafter climate [20/65]). This European Standard is intended to determine the open assembly time using a defined procedure for obtaining a reliable base for comparison of open assembly time between adhesives under referenced conditions. The method gives a result that cannot be applied to the safe manufacture of timber structures without taking into account the influence of factors such as timber density, moisture content, factory temperature and relative air humidity.

Ämnesområden

Lim (83.180) Bygg och trälim (83.181)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15416-4:2017

Lim för lastbärande träkonstruktioner annan än fenolisk och aminoplastisk - Provningsmetoder - Del 4: Bestämning av öppen väntetid för enkomponentpolyuretanlimmer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lim och limningsteknik, SIS/TK 162

Internationell titel: Adhesives for load bearing timber structures other than phenolic and aminoplastic - Test methods - Part 4: Determination of open assembly time under referenced conditions

Artikelnummer: STD-8024881

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-02-06

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 15416-4:2006