Standard Svensk standard · SS-EN 1965-2:2011

Konstruktionslim - Korrosion - Del 2: Bestämning och klassificering gällande korrosion av mässingsubstrat

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard describes a method to determine the ability of an adhesive to corrode a brass substrate under the influence of an applied voltage and high humidity. The temperature, humidity, ageing period and applied voltage are chosen to ensure the maximum differentiation between the corrosivity of different adhesives and are not intended to represent any particular service condition.

Ämnesområden

Korrosion (77.060) Lim (83.180) Lim utom bygg- och trälim (83.182)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lim och limningsteknik, SIS/TK 162

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-80465

Utgåva: 2

Fastställd: 2011-05-20

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 1965-2