Standard Svensk standard · SS-EN 13999-2:2013

Lim - Korttidsmetod för mätning av emissionsegenskaperna efter applicering hos lim med lågt eller inget innehåll av lösningsmedel - Del 2: Bestämning av flyktiga organiska föreningar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13999-2:2013

Lim - Korttidsmetod för mätning av emissionsegenskaperna efter applicering hos lim med lågt eller inget innehåll av lösningsmedel - Del 2: Bestämning av flyktiga organiska föreningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of single volatile organic compounds (VOC) and of the total amount of volatile organic compounds (TVOCEN 13999) in the exhaust air of an emission test chamber after application of a low-solvent or solvent-free adhesive as defined in EN 923:2005+A1:2008. The method is based on use of a solid sorbent with subsequent desorption and gas chromatographic analysis. The method is applicable to measurement of non-polar and slightly polar VOC.

Ämnesområden

Lim (83.180) Lim utom bygg- och trälim (83.182)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13999-2:2013

Lim - Korttidsmetod för mätning av emissionsegenskaperna efter applicering hos lim med lågt eller inget innehåll av lösningsmedel - Del 2: Bestämning av flyktiga organiska föreningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lim och limningsteknik, SIS/TK 162

Internationell titel: Adhesives - Short term method for measuring the emission properties of low-solvent or solvent-free adhesives after application - Part 2: Determination of volatile organic compounds

Artikelnummer: STD-100356

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-12-08

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13999-2:2007