Standard Svensk standard · SS-EN 1392:2006

Lim för läder och skomaterial - Lösningsmedelsbaserade lim och dispersionslim - Provning av limförbands hållfasthet under specifika förhållanden

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the testing of some strength properties of bonds of leather and footwear materials, in stuck-on assemblies using solvent-based and dispersion adhesives, under different conditions. These can be chosen taking into account the different stresses that such bonds are subjected to, depending on the type of footwear.

Ämnesområden

Fotbeklädnader (61.060) Lim (83.180) Lim utom bygg- och trälim (83.182)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lim och limningsteknik, SIS/TK 162

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-45379

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-05-22

Antal sidor: 17

Ersätter: SS-EN 1392