Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11274:2014

Markundersökningar - Bestämning av den vattenhållande förmågan - Laboratoriemetoder (ISO 11274:1998 + Cor 1:2009)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 11274:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11274:2014

Markundersökningar - Bestämning av den vattenhållande förmågan - Laboratoriemetoder (ISO 11274:1998 + Cor 1:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies laboratory methods for determination of the soil water-retention characteristic. This International Standard applies only to measurements of the drying or desorption curve. Four methods are described to cover the complete range of soil water pressures as follows: a) method using sand, kaolin or ceramic suction tables for determination of matric pressures from 0 kPa to - 50 kPa; b) method using a porous plate and burette apparatus for determination of matric pressures from 0 kPa to - 20 kPa; c) method using a pressurized gas and a pressure plate extractor for determination of matric pressures from - 5 kPa to - 1500 kPa; d) method using a pressurized gas and pressure membrane cells for determination of matric pressures from - 33 kPa to - 1500 kPa. Guidelines are given to select the most suitable method in a particular case.

Ämnesområden

Hydrologiska egenskaper hos jord (13.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11274:2014

Markundersökningar - Bestämning av den vattenhållande förmågan - Laboratoriemetoder (ISO 11274:1998 + Cor 1:2009)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of the water-retention characteristic - Laboratory methods (ISO 11274:1998 + Cor 1:2009)

Artikelnummer: STD-101568

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-03-30

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-ISO 11274/Cor 1:2009 , SS-ISO 11274

Ersätts av: SS-EN ISO 11274:2019