Standard Svensk standard · SS-ISO 11274

Markundersökningar - Bestämning av den vattenhållande förmågan - Laboratoriemetoder

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11274:2014 Korrigeras av: SS-ISO 11274/Cor 1:2009

Ämnesområden

Hydrologiska egenskaper hos jord (13.080.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of the water-retention characteristics - Laboratory methods

Artikelnummer: STD-24326

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-01-08

Antal sidor: 24

Ersätts av: SS-EN ISO 11274:2014