Standard Svensk standard · SS-ISO 11274/Cor 1:2009

Soil quality - Determination of the water-retention characteristic - Laboratory methods (ISO 11274:1998/Cor 1:2009, IDT)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 11274:2014

Ämnesområden

Hydrologiska egenskaper hos jord (13.080.40)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of the water-retention characteristic - Laboratory methods (ISO 11274:1998/Cor 1:2009, IDT)

Artikelnummer: STD-71011

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-09-21

Antal sidor: 12

Korrigerar: SS-ISO 11274

Ersätts av: SS-EN ISO 11274:2014