Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11274:2019

Markundersökningar - Bestämning av den vattenhållande förmågan - Laboratoriemetoder (ISO 11274:2019)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11274:2019

Markundersökningar - Bestämning av den vattenhållande förmågan - Laboratoriemetoder (ISO 11274:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies laboratory methods for determination of the soil water-retention characteristic.
This document applies only to measurements of the drying or desorption curve.
Four methods are described to cover the complete range of soil water pressures as follows:
a) method using sand, kaolin or ceramic suction tables for determination of matric pressures from 0 kPa to -50 kPa;
b) method using a porous plate and burette apparatus for determination of matric pressures from 0 kPa to -20 kPa;
c) method using a pressurized gas and a pressure plate extractor for determination of matric pressures from -5 kPa to -1 500 kPa;
d) method using a pressurized gas and pressure membrane cells for determination of matric pressures from -33 kPa to -1 500 kPa.
Guidelines are given to select the most suitable method in a particular case.

Ämnesområden

Hydrologiska egenskaper hos jord (13.080.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 11274:2019

Markundersökningar - Bestämning av den vattenhållande förmågan - Laboratoriemetoder (ISO 11274:2019)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil quality - Determination of the water-retention characteristic - Laboratory methods (ISO 11274:2019)

Artikelnummer: STD-80017665

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-10-22

Antal sidor: 40

Ersätter: SS-EN ISO 11274:2014