Standard Svensk standard · SS 627801:2012

Städkvalitet - System för fastställande och bedömning av städkvalitet

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-INSTA 800-1:2018 , SS-INSTA 800-2:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 627801:2012

Städkvalitet - System för fastställande och bedömning av städkvalitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Standard Städkvalitet ger dig instrumenten du behöver för att få en entydig syn på förväntan och kvalitet av städningen. Den vänder sig lika mycket till kunden som till städleverantören. 

Standarden beskriver ett mätsystem som bygger på visuell kontroll och som kan användas i alla typer av byggnader och lokaler oavsett städmetod eller frekvens. Med mätsystemet kan den förväntade städkvaliteten entydigt fastställas och kvaliteten på den utförda städningen bedömas. 

Standarden innehåller dessutom utförliga beskrivningar av olika metoder för att utvärdera städkvaliteten med mätinstrument. Den har kommit till utbredd användning i Norden och har visat sig i hög grad underlätta samarbetet mellan kund och städleverantör

Omfattning
Denna standard beskriver ett system för fastställande och bedömning av städkvalitet. Standarden bygger på överordnade krav fastställda i SS-EN 13549.

Standarden beskriver två huvudprinciper; visuell kontroll, se avsnitt 4, och kontroll med mätinstrument, se bilaga D. För ett visst städuppdrag kan det vara aktuellt att använda den ena eller den andra principen eller en kombination av dessa.

Var och en av de instrumentella mätmetoderna kan vara ett komplement vid utvärdering av städkvaliteten för speciella typer av lokaler som t.ex. i elektronik-, läkemedels- eller livsmedelsindustrin och i laboratorier, där kunden ställer särskilda kvalitetskrav eller där författningskrav ska uppnås. Innemiljön påverkas av damm. Därför kan det vara aktuellt att uppställa särskilda krav. Detta kan bäst göras genom att använda dammätningar. Kunden kan definiera dammätningar, som beskrivs i bilaga D.1, fristående eller som ett komplement till den visuella kontrollen. Kunden ska definiera när mätningen ska utföras och vilken dammnivå som ac-cepteras enligt tabell D.1.

Systemet kan användas på flera olika sätt:

— För kontroll av uppnådd städkvalitet

— För utvärdering av nedsmutsning och/eller återsmutsning

— Som krav i samband med att utföra, beställa och/eller erbjuda en städtjänst

— För att bedöma vilken städaktivitet som är lämplig för att uppnå en given kvalitetsnivå

— För att konstatera uppnådd kvalitetsnivå i förhållande till städinsatsen.

Denna standard beskriver systemets användning för fastställande av önskad kvalitet och för kontroll av uppnådd städkvalitet.
Systemet kan användas i alla typer av byggnader och lokaler, till exempel lokaler i kontorsbyggnader, sjukhus, skolor, förskolor, köpcentra, butiker, industrier, fartyg, bussar, tåg, flyg, hotell och restauranger – oavsett vilken städmetod, frekvens eller system som används. Standarden beskriver det resultat som ska uppnås omedelbart efter utförd städning.

Ämnesområden

Tjänster för företag (03.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS 627801:2012

Städkvalitet - System för fastställande och bedömning av städkvalitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kvalitet i städning, SIS/TK 314

Internationell titel: Cleaning quality - System for the establishment and assessment of cleaning quality

Artikelnummer: STD-84907

Utgåva: 3

Fastställd: 2012-02-07

Antal sidor: 80

Ersätter: SS 627801:2006

Ersätts av: SS-INSTA 800-1:2018 , SS-INSTA 800-2:2018