Standardutveckling · SIS/TK 314

Kvalitet i städning

När är det rent? Den frågan har alltid varit aktuell. Skilda uppfattningar och förväntningar om levererad tjänst i förhållande till begärt pris har sin utgångspunkt i subjektiva uppfattningar om begreppet rent. I denna städstandard finns riktlinjer för dels hur ett önskat städresultat skall beskrivas och dels hur resultatet ska mätas. Städbranschen omsätter miljardbelopp varje år där offentligsektorn står för en avgörande del av upphandlingen av städtjänster.

Denna kommitté bevakar och arbetar med standarden INSTA 800, även kallad SS 627801 Städkvalitet – System för fastställande och bedömning av städkvalitet.

Standarden har tillkommit i samarbete mellan representanter för bl.a. städföretag, arbetsgivarorganisationer, statliga myndigheter, arbetsmiljöinstitut och fackföreningar i både, Sverige, Norge och Danmark och Finland. Intresset för att utarbeta en gemensam nordisk standard för ett mätsystem för att värdera städkvalitet uppkom efter att den europeiska standardiseringskommittén CEN/TC beslöt utarbeta en städstandard av mera generell karaktär.

I dialogen mellan entreprenör och kund behöver man inte längre bruka tid och kraft på att diskutera metoder och tidsåtgång utan man kan istället koncentrera sig resultatet efter utförd tjänst. Det är med andra ord möjligt att se ett samband mellan pris och kvalitet.

Systemet kan användas i alla typer av byggnader och lokaler, till exempel lokaler i kontorsbyggnader, sjukhus, skolor, förskolor, köpcentra, butiker, industrier, fartyg, bussar, tåg, flyg, hotell och serveringar.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 2 standarder
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
CEN/TC 328, Standard measuring system for cleaning performance
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Tjänster för konsumenter (03.080.30) Tjänster för företag (03.080.20) Kvalitet (03.120) Byggnader Allmänt (91.040.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

SIS-NTC Länk för TK-deltagare
SIS Utbildning Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Yacine Slamti
Projektledare
08-55552021
yacine.slamti@sis.se

Camilla Halén
Projektkoordinator
+46855552006
camilla.halen@sis.se