Standard Svensk standard · SS-INSTA 800-2:2018

Städkvalitet - Del 2: Certifiering på företags- och personnivå vid användande av SS-INSTA 800-1 - Krav avseende certifikat och överensstämmelse

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-INSTA 800-2:2018

Städkvalitet - Del 2: Certifiering på företags- och personnivå vid användande av SS-INSTA 800-1 - Krav avseende certifikat och överensstämmelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna del 2 av SS-INSTA 800 anger krav för certifiering av företag och personer enligt SS-INSTA 800-1.

Nordisk standard för städkvalitet

SS-INSTA 800 är en nordisk standard som används för att i förväg beskriva och i efterhand utvärdera städkvaliteten i en given lokal – oberoende av vilka städsystem, frekvenser eller metoder som används.

Hur används standarden?

Standarden kan användas i alla typer av byggnader och lokaler. Städkvaliteten beskrivs av sex olika kvalitetsnivåer. Kvalitetsnivåerna bestäms av det tillåtna antalet föroreningar.

Kvalitetsnivåerna relateras till lokalstorlekar och inte till typen av lokaler. Oavsett om det är en produktionslokal eller en lokal i ett kontorshus, ett sjukhus, en järnvägsvagn eller en färja, är det storleken av lokalen som bestämmer det tillåtna antalet föroreningar för en viss kvalitetsnivå.

Standarden gäller enbart för daglig städning. Standarden omfattar inte kontroll av städrelaterade serviceuppgifter som till exempel påfyllning av toalettartiklar, blomskötsel, service och påfyllning av kaffeautomater eller returpappershantering. Sådana uppgifter regleras i städavtalet.

Nyheter i den senaste versionen

En av de viktiga förändringar som återfinns i den senaste versionen är indelningen i två standarder med:

Omfattning
Denna del 2 av SS-INSTA 800 anger krav för certifiering av företag och personer enligt SS-INSTA 800-1.

Ämnesområden

Tjänster för företag (03.080.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-INSTA 800-2:2018

Städkvalitet - Del 2: Certifiering på företags- och personnivå vid användande av SS-INSTA 800-1 - Krav avseende certifikat och överensstämmelse
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 590 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 590 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 944 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kvalitet i städning, SIS/TK 314

Internationell titel: Cleaning quality - Part 2: Certification of companies and persons using INSTA 800-1- Requirements for attestation and conformity

Artikelnummer: STD-80006496

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-09-05

Antal sidor: 124

Ersätter: SS 627801:2012