Standard Svensk standard · SS-EN 15707:2008

Räckvidds- och läsarundersökningar för tidningar och tidskrifter - Vokabulär och servicekrav

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the vocabulary and service requirements for media surveys in the field of print media.

Ämnesområden

Tjänster Tjänster för företag


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Tjänster och personlig säkerhet

Internationell titel: Print media surveys - Vocabulary and service requirements

Artikelnummer: STD-68225

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-11-17

Antal sidor: 32