Standard Swedish standard · SS 627801:2012

Cleaning quality - System for the establishment and assessment of cleaning quality

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-INSTA 800-1:2018 , SS-INSTA 800-2:2018
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 627801:2012

Cleaning quality - System for the establishment and assessment of cleaning quality
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna standard beskriver ett system för fastställande och bedömning av städkvalitet. Standarden bygger på överordnade krav fastställda i SS-EN 13549.

Standarden beskriver två huvudprinciper; visuell kontroll, se avsnitt 4, och kontroll med mätinstrument, se bilaga D. För ett visst städuppdrag kan det vara aktuellt att använda den ena eller den andra principen eller en kombination av dessa.

Var och en av de instrumentella mätmetoderna kan vara ett komplement vid utvärdering av städkvaliteten för speciella typer av lokaler som t.ex. i elektronik-, läkemedels- eller livsmedelsindustrin och i laboratorier, där kunden ställer särskilda kvalitetskrav eller där författningskrav ska uppnås. Innemiljön påverkas av damm. Därför kan det vara aktuellt att uppställa särskilda krav. Detta kan bäst göras genom att använda dammätningar. Kunden kan definiera dammätningar, som beskrivs i bilaga D.1, fristående eller som ett komplement till den visuella kontrollen. Kunden ska definiera när mätningen ska utföras och vilken dammnivå som ac-cepteras enligt tabell D.1.

Systemet kan användas på flera olika sätt:

— För kontroll av uppnådd städkvalitet

— För utvärdering av nedsmutsning och/eller återsmutsning

— Som krav i samband med att utföra, beställa och/eller erbjuda en städtjänst

— För att bedöma vilken städaktivitet som är lämplig för att uppnå en given kvalitetsnivå

— För att konstatera uppnådd kvalitetsnivå i förhållande till städinsatsen.

Denna standard beskriver systemets användning för fastställande av önskad kvalitet och för kontroll av uppnådd städkvalitet.
Systemet kan användas i alla typer av byggnader och lokaler, till exempel lokaler i kontorsbyggnader, sjukhus, skolor, förskolor, köpcentra, butiker, industrier, fartyg, bussar, tåg, flyg, hotell och restauranger – oavsett vilken städmetod, frekvens eller system som används. Standarden beskriver det resultat som ska uppnås omedelbart efter utförd städning.

Subjects

Services for companies (03.080.20)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS 627801:2012

Cleaning quality - System for the establishment and assessment of cleaning quality
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 1 731 SEK
standard ikon

Paper

Price: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-84907

Edition: 3

Approved: 2/7/2012

No of pages: 80

Replaces: SS 627801:2006

Replaced by: SS-INSTA 800-1:2018 , SS-INSTA 800-2:2018