Standard Svensk standard · SS 627801:2006

Städkvalitet - System för fastställande och bedömning av städkvalitet

Status: Upphävd · Ersätts av: SS 627801:2012

Omfattning
Standard Städkvalitet ger dig instrumenten du behöver för att få en entydig syn på förväntan och kvalitet av städningen. Den vänder sig lika mycket till kunden som till städleverantören.

Standarden beskriver ett mätsystem som bygger på visuell kontroll och som kan användas i alla typer av byggnader och lokaler oavsett städmetod eller frekvens. Med mätsystemet kan den förväntade städkvaliteten entydigt fastställas och kvaliteten på den utförda städningen bedömas.

Standarden innehåller dessutom utförliga beskrivningar av olika metoder för att utvärdera städkvaliteten med mätinstrument. Den har kommit till utbredd användning i Norden och har visat sig i hög grad underlätta samarbetet mellan kund och städleverantör

Ämnesområden

Tjänster för företag (03.080.20)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kvalitet i städning, SIS/TK 314

Internationell titel: Cleaning quality - System for the establishment and assessment of cleaning quality

Artikelnummer: STD-44956

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-03-29

Antal sidor: 68

Ersätter: SS 627801

Ersätts av: SS 627801:2012