Standard Svensk standard · SS-EN 16247-1:2012

Energikartläggning - Del 1: Generella krav

Status: Gällande

Omfattning
Denna Europastandard specificerar krav, gemensam metodik samt vad som ska levereras vid energikart-läggningar. Den gäller för alla typer av anläggningar och organisationer, alla typer av energi och energian-vändning, dock inte enskilda privata bostäder.

Denna Europastandard omfattar de allmänna krav som är gemensamma för alla typer av energikartlägg-ningar. Specifika krav för energikartläggningar avseende byggnader, industriprocesser och transporter kom-pletterar dessa generella krav för energikartläggning i separata delar.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Energieffektivisering. Energibesparing: allmänt (27.015)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Effektiv energianvändning, SIS/TK 558

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-105745

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-09-03

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN 16247-1:2012