Login

Standard Swedish standard · SS-EN 16247-1:2012

Energy audits - Part 1: General requirements

Status: Valid

Buy this standard
Price: 785 SEK

PDF

Price: 785 SEK

Paper

Price: 1 256 SEK
Normal price: 1 570 SEK
You save: 314 SEK
+

PDF + paper

Show more Show less
Scope
Denna Europastandard specificerar krav, gemensam metodik samt vad som ska levereras vid energikart-läggningar. Den gäller för alla typer av anläggningar och organisationer, alla typer av energi och energian-vändning, dock inte enskilda privata bostäder.

Denna Europastandard omfattar de allmänna krav som är gemensamma för alla typer av energikartlägg-ningar. Specifika krav för energikartläggningar avseende byggnader, industriprocesser och transporter kom-pletterar dessa generella krav för energikartläggning i separata delar.

Subjects

Quality management and quality assurance Energy efficiency. Energy conservation in general


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS

International title: Energy audits - Part 1: General requirements

Article no: STD-105745

Edition: 1

Approved: 9/3/2012

No of pages: 24

Also available in: SS-EN 16247-1:2012