Standard Svensk standard · SS-EN 16247-1:2012

Energikartläggning - Del 1: Generella krav

Status: Gällande

Omfattning
This European standard specifies the requirements, common methodology and deliverables for energy audits. It applies to all forms of establishments and organisations, all forms of energy and uses of energy, excluding individual private dwellings. This European standard covers the general requirements common to all energy audits. Specific energy audit requirements will complete the general requirements in separate parts dedicated to energy audits for buildings, industrial processes and transportation.

Ämnesområden

Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Energieffektivisering. Energibesparing: allmänt (27.015)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Effektiv energianvändning, SIS/TK 558

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-87443

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-09-03

Antal sidor: 24

Finns även på: SS-EN 16247-1:2012