Standard Svensk standard · SS-EN 13480-3:2017

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 3: Konstruktion och beräkning

Status: Gällande

Omfattning
This Part of this European Standard specifies the design and calculation of industrial metallic piping systems, including supports, covered by EN 13480.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480) (23.040.09)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation

Artikelnummer: STD-8028206

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-08-24

Antal sidor: 372

Finns även på: SS-EN 13480-3:2017

Ersätter: SS-EN 13480-3:2012+C4:2016 , SS-EN 13480-3:2012+C4:2016 , SS-EN 13480-3:2012/A1:2017