Standard Svensk standard · SS-EN 13480-3:2017

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 3: Konstruktion och beräkning

Status: Gällande

Omfattning
Denna del av denna Europastandard specificerar konstruktion och beräkning av industriella metalliska rörledningssystem, inklusive stöd, som täcks av EN 13480.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480) (23.040.09)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel: Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation

Artikelnummer: STD-80001009

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-08-24

Antal sidor: 348

Finns även på: SS-EN 13480-3:2017

Ersätter: SS-EN 13480-3:2012+C4:2016 , SS-EN 13480-3:2012+C4:2016 , SS-EN 13480-3:2012/A1:2017