Standard Svensk standard · SS-EN 13480-3:2012+C4:2016

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 3: Konstruktion och beräkning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13480-3:2017 , SS-EN 13480-3:2017 Tillägg: SS-EN 13480-3:2012/A1:2017

Omfattning
This Part of this European Standard specifies the design and calculation of industrial metallic piping systems, including supports, covered by EN 13480.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480) (23.040.09)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8022102

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-08-22

Antal sidor: 420

Finns även på: SS-EN 13480-3:2012+C4:2016

Ersätter: SS-EN 13480-3:2012+C3:2014 , SS-EN 13480-3:2012+C3:2014

Ersätts av: SS-EN 13480-3:2017 , SS-EN 13480-3:2017