Standard Svensk standard · SS-EN 13480-3:2012/A1:2017

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 3: Konstruktion och beräkning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13480-3:2017 , SS-EN 13480-3:2017

Omfattning
1.1 The purpose of EN 13480 is to define the requirements for design, manufacture, installation, testing and inspection of industrial piping systems and supports, including safety systems, made of metallic materials (but initially restricted to steel) with a view to ensure safe operation. 1.2 EN 13480 is applicable to metallic piping above ground, ducted or buried, independent of pressure.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480) (23.040.09)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8027196

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-06-30

Antal sidor: 60

Tillägg till: SS-EN 13480-3:2012+C4:2016 , SS-EN 13480-3:2012+C4:2016

Ersätts av: SS-EN 13480-3:2017 , SS-EN 13480-3:2017