Standard Svensk standard · SS-EN 13480-3:2012+C4:2016

Industriella rörledningar av metalliska material - Del 3: Konstruktion och beräkning

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 13480-3:2017 , SS-EN 13480-3:2017 Tillägg: SS-EN 13480-3:2012/A1:2017

Omfattning
Denna del av denna Europastandard specificerar konstruktion och beräkning av industriella metalliska rörledningssystem, inklusive stöd, som täcks av EN 13480.

Ämnesområden

Rör Allmänt (23.040.01) Industriella rörledningar med metalliska material (SS-EN 13480) (23.040.09)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Konstruktion, tillverkning och kontroll av tryckbärande anordningar, SIS/TK 298

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8023506

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-08-22

Antal sidor: 408

Finns även på: SS-EN 13480-3:2012+C4:2016

Ersätter: SS-EN 13480-3:2012+C3:2014 , SS-EN 13480-3:2012+C3:2014

Ersätts av: SS-EN 13480-3:2017 , SS-EN 13480-3:2017