Standard Svensk standard · SS-EN 197-1

Cement - Del 1: Sammansättning och fordringar för ordinära cement

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 197-1:2011 , SS-EN 197-1:2011 Tillägg: SS-EN 197-1/A1:2004 , SS-EN 197-1/A3:2007
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 197-1

Cement - Del 1: Sammansättning och fordringar för ordinära cement
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 3 070 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 3 070 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
EN 197-1 definierar och specificerar 27 stycken olika ordinära cement och deras beståndsdelar. Definitionen av varje cement inkluderar de proportioner av de olika beståndsdelarna som konstituerar de olika cementen, och cementen inordnas i endera av sex hållfasthetsklasser. Definitionen inkluderar också kraven på beståndsdelarna liksom de mekaniska, fysikaliska och kemiska kraven för de 27 produkterna och hållfasthetsklasserna. EN 197-1 anger vidare kriterierna för överensstämmelse och därtill hörande regler. Beständighetskrav ges också.
ANM 1. I tillägg till vad som följer av de angivna kraven kan ett utbyte av ytterligare information mellan cementtillverkaren och användaren vara lämpligt. Sådant informationsutbyte behandlas inte i EN 197-1 utan hanteras enligt nationella standarder eller regler eller enligt överenskommelse mellan parterna.
ANM 2. Med "cement" avses i EN 197-1 endast ordinära cement, såvida inget annat särskilt anges.

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 197-1

Cement - Del 1: Sammansättning och fordringar för ordinära cement
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 3 070 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 3 070 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Cement och byggkalk, SIS/TK 185

Internationell titel: Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

Artikelnummer: STD-29452

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-12-22

Antal sidor: 30

Ersätter: SS 134201

Ersätts av: SS-EN 197-1:2011 , SS-EN 197-1:2011