Standardutveckling · SIS/TK 185

Cement och byggkalk

Cement är en viktig betståndsdel i betong, som används i stor omfattning i det moderna byggandet. Det är därför ett samhällsekonomiskt och tekniskt viktigt byggmaterial. Byggkalk används som bindemedel vid tillverkning av bruk (för murning och putsning) och för tillverkning av andra byggprodukter. Kommittén för cement och byggkalk deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, inom det europeiska och det globala standardiseringsarbetet.

Standardiseringsarbetet berör ordinär cement, cement med särskilda egenskaper (lågvärmeutvecklande, lågalkaliska, sulfatresistenta, etc.), murcement och byggkalk för murning och putsning, samt markstabilisering.

Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska standardiseringen. Ur svenskt perspektiv är det exempelvis viktigt att hänsyn tas till våra svenska förhållanden när det gäller t.ex. framtagandet av funktionsprovningsmetoder gällande beständighet, och särskilt då beständigheten i nordiskt klimat, samt att integrera miljöfrågorna i arbetet.

Nya standarder för LA-cement och NSR-cement publicerade

De svenska standarderna SS 134203:2022, Cement - Ordinär cement med låg alkalihalt (LA-cement) - Krav och SS 134204:2022, Cement - Nationella sulfatresistenta ordinära cement (NSR-cement) - Krav har reviderats och finns nu tillgängliga i ny utgåva. 

De väsentliga skillnaderna mot de tidigare utgåvorna (från 2014) är att:

  • fler cementtyper har inkluderats i standarden om LA-cement,
  • krav på sulfathalt för NSR-cement är numera differentierade beroende på hållfasthetsklass i enlighet med SS-EN 197-1
  • framtagandet av medelvärde för klinker har förtydligats i båda dokumenten,
  • titeln har ändrats för att tydliggöra dokumentens innehåll,
  • avsnittsstrukturen har förenklats i båda dokumenten.

Svensk standard för MH-cement

Standarden för MH-cement som var från 2006 reviderades under 2021.
SS 134202:2021, Cement - Ordinär cement med moderat värmeutveckling (MH-cement) - Krav  

Motiven för revideringen finns här. Jämförande rapport från RISE finns här.
De väsentliga skillnaderna mot tidigare utgåva av detta dokument är att:

  • dokumentet hänvisar till en ny provningsmetod i SS-EN 196-11,
  • titeln har ändrats för att tydliggöra dokumentets innehåll,
  • avsnittsstrukturen har förenklats. 

 

Se under fliken "Utgivet" nedan för alla standarder inom kommittén.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 5 standarder
EN 197-6, Cement - Del 6: Cement med återvunna byggnadsmaterial
EN 13282-3, Hydrauliskt bindemedel för vägar - Del 3: Utvärdering av överensstämmelse
SS 134204, Cement - Nationella sulfatresistenta ordinära cement (NSR-cement) - Krav
SS 134203, Cement - Ordinär cement med låg alkalihalt (LA-cement) - Krav
CEN/TR 12793, .
Visa fler Visa färre
Utgivet 42 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
Cementa AB, Degerhamn
Cementa AB c/o Heidelberg Material, Malmö
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Schwenk Sverige AB, Malmö
Swecem AB, Oxelösund
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Trafikverket, Solna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 74, Cement and lime
CEN/TC 51, Cement and building limes
CEN/TC 51/WG 10, Masonry cement
CEN/TC 51/WG 11, Building lime
CEN/TC 51/WG 12, Special performance criteria
CEN/TC 51/WG 13, Assessment of conformity
CEN/TC 51/WG 14, Hydraulic binders for road bases
CEN/TC 51/WG 15, Test methods of cement and its constituents
CEN/TC 51/WG 6, Definitions and terminology of cement
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender

2023
maj
tis
23
Kommittémöte med SIS/TK 185 Cement o byggkalk (23-24/5, Slite - tiderna anpassas efter resor)
13:00 - 15:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Linn Holegård
Projektkoordinator
linn.holegard@sis.se