Standardutveckling · SIS/TK 185

Cement och byggkalk

Cement är en viktig betståndsdel i betong, som används i stor omfattning i det moderna byggandet. Det är därför ett samhällsekonomiskt och tekniskt viktigt byggmaterial. Byggkalk används som bindemedel vid tillverkning av bruk (för murning och putsning) och för tillverkning av andra byggprodukter. Kommittén för cement och byggkalk deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, inom det europeiska och det globala standardiseringsarbetet.

Standardiseringsarbetet berör ordinär cement, cement med särskilda egenskaper (lågvärmeutvecklande, lågalkaliska, sulfatresistenta, etc.), murcement och byggkalk för murning och putsning, samt markstabilisering.

Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska standardiseringen. Ur svenskt perspektiv är det exempelvis viktigt att hänsyn tas till våra svenska förhållanden när det gäller t.ex. framtagandet av funktionsprovningsmetoder gällande beständighet, och särskilt då beständigheten i nordiskt klimat, samt att integrera miljöfrågorna i arbetet.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 5 standarder
EN 197-1, Cement - Del 1: Sammansättning och fordringar för ordinära cement
EN 15368, Hydrauliskt bindemedel för icke-bärande ändamål - Definition, specifikationer och kriterier för överensstämmelse
EN 197-2, Cement - Del 2: Utvärdering av överensstämmelse
Decision 01-2018 - prCEN TS - Determination of C3A, Decision 01-2018 - prCEN TS - Determination of C3A
EN 413-1, Murcement - Del 1: Sammansättning, fordringar och kriterier för överensstämmelse
Visa fler Visa färre
Utgivet 41 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 6 företag och organisationer
Cementa AB, Degerhamn
Cementa AB, Malmö
Cemex AB, Malmö
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Trafikverket, Gävle
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 74, Cement and lime
CEN/TC 51, Cement and building limes
CEN/TC 51/WG 10, Masonry cement
CEN/TC 51/WG 11, Building lime
CEN/TC 51/WG 12, Special performance criteria
CEN/TC 51/WG 13, Assessment of conformity
CEN/TC 51/WG 14, Hydraulic binders for road bases
CEN/TC 51/WG 15, Revision of methods of testing cement
CEN/TC 51/WG 16, Artificial hydraulic lime
CEN/TC 51/WG 6, Definitions and terminology of cement
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Robin Jakobsson

Robin Jakobsson
Projektledare
+46855552069
Robin.jakobsson@sis.se

Jonas Liedberg

Jonas Liedberg
Projektledare
+46855552195
jonas.liedberg@sis.se

Josefine Kayalioglu

Josefine Kayalioglu
Projektassistent
08-55552271
josefine.kayalioglu@sis.se