Standardutveckling · SIS/TK 185

Cement och byggkalk

Cement är en viktig betståndsdel i betong, som används i stor omfattning i det moderna byggandet. Det är därför ett samhällsekonomiskt och tekniskt viktigt byggmaterial. Byggkalk används som bindemedel vid tillverkning av bruk (för murning och putsning) och för tillverkning av andra byggprodukter. Kommittén för cement och byggkalk deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, inom det europeiska och det globala standardiseringsarbetet.

Standardiseringsarbetet berör ordinär cement, cement med särskilda egenskaper (lågvärmeutvecklande, lågalkaliska, sulfatresistenta, etc.), murcement och byggkalk för murning och putsning, samt markstabilisering.

Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska standardiseringen. Ur svenskt perspektiv är det exempelvis viktigt att hänsyn tas till våra svenska förhållanden när det gäller t.ex. framtagandet av funktionsprovningsmetoder gällande beständighet, och särskilt då beständigheten i nordiskt klimat, samt att integrera miljöfrågorna i arbetet.

Remiss av standarder för LA-cement och NSR-cement

Nu pågår revidering av de svenska standarderna ftSS 134203, Cement - Ordinär cement med låg alkalihalt (LA-cement) - Krav och ftSS 134204, Cement - Nationella sulfatresistenta ordinära cement (NSR-cement) - Krav

Du har nu möjlighet att läsa dessa förslag och lämna kommentarer fram till 8 augusti, klicka på länkarna ovan. De väsentliga skillnaderna mot de tidigare utgåvorna är att:
a) fler cementtyper har inkluderats i förslaget till reviderad standard om LA-cement,
b) framtagandet av medelvärde för klinker har förtydligats i båda förslagen,
c) titeln för båda förslagen har ändrats för att tydliggöra dokumentets innehåll,
d) avsnittsstrukturen har förenklats i båda förslagen,
e) krav på sulfathalt för NSR-cement är numera differentierade beroende på hållfasthetsklass i enlighet med SS-EN 197-1.

Orsaken till revideringen är att förenkla strukturen i dokumenten. Nuvarande SS 134203 begränsar även användningen av nya klimatvänligare alternativ. För att kunna använda mer miljövänliga cement, med bibehållen säkerhetsnivå mot alkalisilikareaktioner, så har detta nya reviderade förslag tagits fram. I de nya förslagen finns även klargöranden kring angivning av medelvärde, där det i nuvarande utgåvor inte riktigt framgår hur detta medelvärde ska tas fram och anges.

Ny svensk standard för MH-cement

SIS/TK 185 har reviderat standarden för MH-cement som var från 2006 och nu finns SS 134202:2021, Cement - Ordinär cement med moderat värmeutveckling (MH-cement) - Krav  tillgänglig i ny utgåva. Se under fliken "utgivet" nedan.

Motiven för revideringen finns här. Jämförande rapport från RISE finns här.
De väsentliga skillnaderna mot tidigare utgåva av detta dokument är att:
a) dokumentet hänvisar till en ny provningsmetod i SS-EN 196-11,
b) titeln har ändrats för att tydliggöra dokumentets innehåll,
c) avsnittsstrukturen har förenklats. 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 3 standarder
SS 134203, Cement - Ordinär cement med låg alkalihalt (LA-cement) - Krav
SS 134204, Cement - Nationella sulfatresistenta ordinära cement (NSR-cement) - Krav
EN 197-6, Cement - Del 6: Cement med återvunna byggnadsmaterial
Utgivet 42 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
Cementa AB, DEGERHAMN
Cementa AB c/o Heidelbergcement, Malmö
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Schwenk Sverige AB, MALMÖ
Swecem AB, Oxelösund
Svensk Betong Service AB, STOCKHOLM
Trafikverket, Solna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 74, Cement and lime
CEN/TC 51, Cement and building limes
CEN/TC 51/WG 10, Masonry cement
CEN/TC 51/WG 11, Building lime
CEN/TC 51/WG 12, Special performance criteria
CEN/TC 51/WG 13, Assessment of conformity
CEN/TC 51/WG 14, Hydraulic binders for road bases
CEN/TC 51/WG 15, Test methods of cement and its constituents
CEN/TC 51/WG 6, Definitions and terminology of cement
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kalender

2022
augusti
ons
24
Kommittémöte med SIS/TK 185 Cement o byggkalk
10:00 - 14:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Linn Holegård
Projektassistent
linn.holegard@sis.se