Standardutveckling · SIS/TK 185

Cement och byggkalk

Cement är en viktig betståndsdel i betong, som används i stor omfattning i det moderna byggandet. Det är därför ett samhällsekonomiskt och tekniskt viktigt byggmaterial. Byggkalk används som bindemedel vid tillverkning av bruk (för murning och putsning) och för tillverkning av andra byggprodukter. Kommittén för cement och byggkalk deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, inom det europeiska och det globala standardiseringsarbetet.

Standardiseringsarbetet berör ordinär cement, cement med särskilda egenskaper (lågvärmeutvecklande, lågalkaliska, sulfatresistenta, etc.), murcement och byggkalk för murning och putsning, samt markstabilisering.

Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska standardiseringen. Ur svenskt perspektiv är det exempelvis viktigt att hänsyn tas till våra svenska förhållanden när det gäller t.ex. framtagandet av funktionsprovningsmetoder gällande beständighet, och särskilt då beständigheten i nordiskt klimat, samt att integrera miljöfrågorna i arbetet.

Revidering av svensk standard för MH-cement

SIS/TK 185 har startat revidering av SS 134202:2006, Cement - Sammansättning och fordringar för cement med moderat värmeutveckling (MH-cement) och förslaget finns nu på remiss. Motiven för revideringen finns här. Jämförande rapport från RISE finns här

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 4 standarder
SS 134202, Cement - Sammansättning och fordringar för cement med moderat värmeutveckling
EN 459-2, Byggkalk - Del 2: Provningsmetoder
EN 16908:2017/A1, Cement och byggkalk - Miljödeklarationer - produktspecifika regler som kompletterar EN 15804
EN 197-5, Cement - Del 5: Portland-kompositcement CEM II/C-M och kompositcement CEM VI
Visa fler Visa färre
Utgivet 41 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 6 företag och organisationer
Cementa AB, Degerhamn
Cementa AB c/o Heidelbergcement, Malmö
Rise Research Institutes of Sweden, Borås
Schwenk Sverige AB, MALMÖ
Thomas Concrete Group AB, GÖTEBORG
Trafikverket, Solna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 74, Cement and lime
CEN/TC 51, Cement and building limes
CEN/TC 51/WG 10, Masonry cement
CEN/TC 51/WG 11, Building lime
CEN/TC 51/WG 12, Special performance criteria
CEN/TC 51/WG 13, Assessment of conformity
CEN/TC 51/WG 14, Hydraulic binders for road bases
CEN/TC 51/WG 15, Revision of methods of testing cement
CEN/TC 51/WG 6, Definitions and terminology of cement
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Robin Jakobsson
Projektledare
robin.jakobsson@sis.se

Linn Holegård
Projektassistent
linn.holegard@sis.se