Standard Svensk standard · SS-EN 196-5:2011

Cement - Provning - Del 5: Puzzolanitetstest av puzzolancement

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the method of measuring the pozzolanicity of pozzolanic cements conforming to [1] EN 197-1. This standard does not apply to Portland pozzolana cements or to pozzolanas. This method constitutes the reference procedure.

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cement och byggkalk, SIS/TK 185

Internationell titel: Methods of testing cement - Part 5: Pozzolanicity test for pozzolanic cement

Artikelnummer: STD-77562

Utgåva: 3

Fastställd: 2011-04-07

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 196-5:2005