Standard Svensk standard · SS-EN 14647:2005

Kalciumaluminatcement - Sammansättning, specifikation och kriterier för överensstämmelse

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-EN 14647:2005/AC:2006

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Cement och byggkalk, SIS/TK 185

Internationell titel: Calcium aluminate cement - Composition, specifications and conformity criteria

Artikelnummer: STD-41085

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-10-27

Antal sidor: 34