Standard Svensk standard · SS 134201

Cement - Sammansättning och egenskaper

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 197-1 , SS 134202 , SS 134203

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk (91.100.10)


Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: SIS - Bygg och anläggning

Internationell titel: Cement - Specifications

Artikelnummer: STD-16641

Utgåva: 1

Fastställd: 1995-06-14

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN 197-1 , SS 134202 , SS 134203