Standard Swedish standard · SS-EN 197-1

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-EN 197-1:2011 , SS-EN 197-1:2011 Amended by: SS-EN 197-1/A1:2004 , SS-EN 197-1/A3:2007
Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 197-1

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 3 070 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 3 070 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less
Scope
EN 197-1 definierar och specificerar 27 stycken olika ordinära cement och deras beståndsdelar. Definitionen av varje cement inkluderar de proportioner av de olika beståndsdelarna som konstituerar de olika cementen, och cementen inordnas i endera av sex hållfasthetsklasser. Definitionen inkluderar också kraven på beståndsdelarna liksom de mekaniska, fysikaliska och kemiska kraven för de 27 produkterna och hållfasthetsklasserna. EN 197-1 anger vidare kriterierna för överensstämmelse och därtill hörande regler. Beständighetskrav ges också.
ANM 1. I tillägg till vad som följer av de angivna kraven kan ett utbyte av ytterligare information mellan cementtillverkaren och användaren vara lämpligt. Sådant informationsutbyte behandlas inte i EN 197-1 utan hanteras enligt nationella standarder eller regler eller enligt överenskommelse mellan parterna.
ANM 2. Med "cement" avses i EN 197-1 endast ordinära cement, såvida inget annat särskilt anges.

Subjects

Cement, gypsum, lime, mortar (91.100.10)


Buy this standard

Standard Swedish standard · SS-EN 197-1

Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements
Subscribe on standards - Read more Dölj
Price: 3 070 SEK
standard ikon pdf

PDF

Price: 3 070 SEK
standard ikon

Paper

Show more Show less

Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Bygg och anläggning

International title:

Article no: STD-29452

Edition: 1

Approved: 12/22/2000

No of pages: 30

Replaces: SS 134201

Replaced by: SS-EN 197-1:2011 , SS-EN 197-1:2011