Nyhet · 2022-06-03

Lidl energieffektiviserar butikerna systematiskt

Energieffektivisering har alltid varit en prioriterad fråga för Lidl och därför valde kedjan att certifiera sin verksamhet för fem år sedan. Förutom att bidra till samhällets gröna omställning, har Lidl minskat sin risk och sparat energi motsvarande 40 butikers årsförbrukning, hittills.

Energifrågan är högaktuell, inte minst på grund av det skenande elpriset. Därtill är effektivare energi- och resursanvändning ett av fyra nyckelområden som ska ta Sverige till noll nettoutsläpp 2045. Så vad kan företag, kommuner eller sjukhus göra för att dra sitt strå till stacken och samtidigt sänka sina energikostnader?

Lidl Sverige jobbar systematiskt med att energieffektivisera sin verksamhet. Sedan 2017 är de certifierade mot den internationella standarden för energieffektivisering, ISO 50001.

– Vår moderorganisation drev på och Sverige var ett av de första länderna att haka på. Vi insåg att systematiken var nödvändig för att nå effekt. Införandet av ledningssystemet gav oss koll på nuläget och ett bra operativt stöd för både lager och butiker. Vi lär oss hela tiden av den här resan och följer löpande upp förbrukningen, säger Caroline Kjerstadius, hållbarhetschef på Lidl.

Sparat 40 butikers årsförbrukning

Enligt Lidls egna uppgifter har de landets mest energieffektiva matbutiker idag, sett till kvadratmeter. Hittills har alla åtgärder, som till exempel att förse kyldiskarna med dörrar eller återvinning av kondensvärmen, sparat 16.5 miljoner kWh på fem år.

– Det är också viktigt att alla förstår hur det egna beteendet påverkar energiförbrukningen. Därför utbildar vi alla medarbetare. Den kunskapen har vi ju användning för även utanför arbetstid. Hållbarhetsfrågorna står högt upp på agendan och stärker vårt varumärke både internt och externt.

Solceller minskar risken

Vid etablering av nya butiker är kraven extra högt satta. Befintliga butiker har en handlingsplan, för att höja energieffektiviteten. På sikt ska alla fastigheter med rätt förutsättningar ha solceller.

– Vi är stolta över att vi bidrar till att lätta på elnätstrycket. Solcellsinvesteringen handlar faktiskt också om att reducera risken. Vi vet inget om hur elpriset ser ut om ett år, men vi vet avskrivningarna på solcellerna, säger Caroline Kjerstadius.

Dagligvaruhandelns första CO2-neutrala butik finns i Visby

Sex tips för ökad energieffektivitet

  • Arbeta systematiskt för att uppnå bäst effekt
  • Köp bara utrustning med högsta energistandard
  • Installera solceller om läget tillåter, så bidrar du med grön el och minskar risken.
  • I butiker är kyldiskarna en energitjuv. Dörrar sparar energi och förbättrar inomhusklimatet.
  • Återvinn kondensvärmen från kyldiskar.
  • Utbilda medarbetarna! Kunskapen om hur beteendet påverkar är även användbar privat.

Energiwebbinarium 15 mars

Maximera organisationens energieffektivisering

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium den
15 mars kl. 09.00 – 11.00!

Läs mer och
anmäl dig här >

Upptäck ISO 50001

"Ju mer vi kapar energitopparna, desto bättre. En större spridning av ISO 50001 har potential att leverera fantastisk nytta till den gröna omställningen."

Utbildningar inom området

Upptäck våra utbildningar inom: 

Energiledning - ISO 50001

Kvalitetsledning - ISO 9001

Miljöledning - ISO 14001

Socialt ansvarstagande
- ISO 26000

Vill du ha råd om vilken utbildning som passar just dina behov?

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.