Nyhet · 2022-03-21

Lär av pappersbruken – öka organisationens energieffektivitet

Om alla verksamheter hade tydliga mål, en konkret handlingsplan och regelbunden uppföljning enligt ISO 50001 skulle Sveriges energiförsörjning ha ett bättre läge och företag, kommuner och sjukhus kraftigt sänka kostnaderna.

Skenande elpriser och ökat fokus på hållbarhet är två starka argument att effektivisera energianvändningen. Organisationer som vill nå maximal effekt behöver jobba systematiskt, men i dagsläget är bara knappt hundra svenska företag certifierade mot ISO 50001, det internationella ledningssystemet för energibesparing.

– En del företag hanterar sin energibesparing i befintliga kvalitets- och miljöledningssystem, men vi vet att införandet av energiledningssystem ökar fokus på effektiviseringsarbetet. Många pappersbruk, andra energiintensiva verksamheter och fordonsindustrin insåg det tidigt. Jag tror att det höga elpriset kommer att motivera många andra organisationer att följa deras exempel, säger Thomas Björkman på Energimyndigheten.

Högre energieffektivitet än förväntat

Ett energiledningssystem beskriver hur en organisation systematiskt ska arbeta för att ständigt förbättra sin energiprestanda. Med tydliga mål, en konkret handlingsplan och regelbunden uppföljning får organisationen ett effektivt verktyg för att minska energianvändningen, driftkostnaderna och sin miljöpåverkan.

– Vår erfarenhet från arbetet med att främja införandet av certifierat energiledningssystem i företag visar att de nådde betydligt bättre resultat än de förväntat sig. I ökande grad ställs krav på hållbarhet från konsumenter och aktörer i leverantörskedjan. Företagens ledningssystem leder till bättre prestanda och resultat att redovisa i hållbarhetsrapporten. 

ISO 50001 bidrar till grön omställning

De rekordhöga energipriserna har flera samverkande orsaker, bland annat ökad efterfrågan, övergången till fossilfria bränslen och Rysslands krig mot Ukraina. Vi befinner oss just nu i ett läge där hela samhället behöver stötta energieffektivisering.

– Ju mer vi kapar energitopparna, desto bättre. En större spridning av ISO 50001 har potential att leverera fantastisk nytta till den gröna omställningen.

Om det inte räcker för att övertyga organisationens beslutsfattare, finns ytterligare fördelar. Till exempel slipper stora företag som certifierar sig mot ett energi- eller miljöledningssystem ta in extern kompetens, för att genomföra en ny energikartläggning minst vart fjärde år. 

– Kartläggningen blir en del av ledningssystemet och all värdefull kompetens stannar kvar i din verksamhet, säger Thomas Björkman.


Energiwebbinarium 15 mars

Maximera organisationens energieffektivisering

Välkommen till ett kostnadsfritt webbinarium den
15 mars kl. 09.00 – 11.00!

Läs mer och
anmäl dig här >

Våra produkter inom området

SS-EN ISO 50001:2018
Standarden fastställer krav för hur man i en organisation planerar för, inför, underhåller och förbättrar ett energiledningssystem.


Utbildningar inom ISO 50001
Utbildningen innefattar grundläggande kunskap i ledningssystem enligt ISO 50001:2018, samt praktiska tips på energiförbättrande åtgärder.

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.