Standardutveckling · SIS/TK 185

Cement och byggkalk

Cement är en viktig betståndsdel i betong, som används i stor omfattning i det moderna byggandet. Det är därför ett samhällsekonomiskt och tekniskt viktigt byggmaterial. Byggkalk används som bindemedel vid tillverkning av bruk (för murning och putsning) och för tillverkning av andra byggprodukter. Kommittén för cement och byggkalk deltar aktivt för att påverka innehåll och riktlinjer för framtida standarder, inom det europeiska och det globala standardiseringsarbetet.

Standardiseringsarbetet berör ordinär cement, cement med särskilda egenskaper (lågvärmeutvecklande, lågalkaliska, sulfatresistenta, etc.), murcement och byggkalk för murning och putsning, samt markstabilisering.

Målet är att få acceptans för svenska synpunkter i den europeiska standardiseringen. Ur svenskt perspektiv är det exempelvis viktigt att hänsyn tas till våra svenska förhållanden när det gäller t.ex. framtagandet av funktionsprovningsmetoder gällande beständighet, och särskilt då beständigheten i nordiskt klimat, samt att integrera miljöfrågorna i arbetet.

Kommittén verkar för att öka kvalitén på produktstandarder och tillhörande provningsmetoder inom cement och byggkalk, genom svenska standarder men främst genom europeisk standardisering inom CEN/TC 51, Cement and building limes. En stor del av arbetet bedrivs under Byggproduktförordningen och de krav som ställs i mandat M/114. Nu har CPR Acquis startat inom Cement och första milstolpen är avklarad. Nästa steg i arbetet beror på hur kommissionen hanterar resultaten. Enligt tidsplanen ska en begäran om standardisering komma att skickas till CEN under 2024.

Nationella standarder för MH-cement, LA-cement och NSR-cement

De svenska standarderna SS 134202:2021, Cement - Ordinär cement med moderat värmeutveckling (MH-cement) - KravSS 134203:2022, Cement - Ordinär cement med låg alkalihalt (LA-cement) - Krav och SS 134204:2022, Cement - Nationella sulfatresistenta ordinära cement (NSR-cement) - Krav har reviderats och finns tillgängliga i ny utgåva. 

De väsentliga skillnaderna i SS 134202 mot tidigare utgåva är att:

  • dokumentet hänvisar till en ny provningsmetod i SS-EN 196-11,
  • titeln har ändrats för att tydliggöra dokumentets innehåll,
  • avsnittsstrukturen har förenklats. 

Motiven för revidering av SS 134202 finns här. Jämförande rapport från RISE finns här.

De väsentliga skillnaderna i SS 134203 och SS 134204 mot de tidigare utgåvorna (från 2014) är att:

  • fler cementtyper har inkluderats i standarden om LA-cement,
  • krav på sulfathalt för NSR-cement är numera differentierade beroende på hållfasthetsklass i enlighet med SS-EN 197-1
  • framtagandet av medelvärde för klinker har förtydligats i båda dokumenten,
  • titeln har ändrats för att tydliggöra dokumentens innehåll,
  • avsnittsstrukturen har förenklats i båda dokumenten.

Se under fliken "Utgivet" nedan för alla standarder inom kommittén.

För att utveckla standarderna om LA-cement och NSR-cement med fler cementtyper så pågår för närvarande en ny revidering av standarderna som utkom 2022. 

Mer information om kommitténs arbete:

Nyheter
Utgivet 43 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 7 företag och organisationer
Heidelberg Materials Cement Sverige AB, Degerhamn
Heidelberg Materials Cement Sverige AB, Malmö
RISE Research Institutes of Sweden AB, Borås
Schwenk Sverige AB, Malmö
Swecem AB, Oxelösund
Svensk Betong Service AB, Stockholm
Trafikverket, Solna
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
ISO/TC 74, Cement and lime
CEN/TC 51, Cement and building limes
CEN/TC 51/WG 10, Masonry cement
CEN/TC 51/WG 11, Building lime
CEN/TC 51/WG 12, Special performance criteria
CEN/TC 51/WG 13, Assessment of conformity
CEN/TC 51/WG 14, Hydraulic binders for road bases
CEN/TC 51/WG 15, Test methods of cement and its constituents
CEN/TC 51/WG 6, Definitions and terminology of cement
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Läs mer

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (91)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Kommittén bidrar bland annat till de här två målen: 

sdg9.png
sdg11.png

Läs mer om de globala målen här >

 

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Linn Holegård
Projektkoordinator
linn.holegard@sis.se

Anders Rönneblad
Ordförande
Heidelberg Materials Cement Sverige AB