Standard Svensk standard · SS-ISO 129-1:2004

Ritregler - Angivning av mått och toleranser - Del 1: Allmänna principer (ISO 129-1:2004, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 129-1:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 129-1:2004

Ritregler - Angivning av mått och toleranser - Del 1: Allmänna principer (ISO 129-1:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Den här delen av ISO 129 fastställer de allmänna principerna för måttsättning som är tillämpbara för alla typer av tekniska ritningar. ANM. Figurerna i den här delen av ISO 129 är endast ämnade som illustrationer av texten och de är inte avsedda att återspegla verklig användning. Följaktligen har de förenklats för att endast visa de relevanta allmänna principerna som är tillämpbara inom alla teknikområden.. Ytterligare och mer specifika regler och information om användning av måttsättning för byggnadskonstruk-tion anges i ISO 6284. För mekanisk konstruktion kommer de att anges i den kommande ISO 129–2.

Ämnesområden

Ritteknik allmänt (01.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 129-1:2004

Ritregler - Angivning av mått och toleranser - Del 1: Allmänna principer (ISO 129-1:2004, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Teknisk dokumentation, SIS/TK 507/AG 01

Internationell titel: Technical drawings - Indication of dimensions and tolerances - Part 1: General principles (ISO 129-1:2004, IDT)

Artikelnummer: STD-68995

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-10-08

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-ISO 129-1:2004

Ersätter: SS-ISO 406

Ersätts av: SS-ISO 129-1:2018