Standard Swedish standard · SS-ISO 129-1:2004

Technical drawings - Indication of dimensions and tolerances - Part 1: General principles (ISO 129-1:2004, IDT)

Status: Withdrawn

· Replaced by: SS-ISO 129-1:2018
Scope
Den här delen av ISO 129 fastställer de allmänna principerna för måttsättning som är tillämpbara för alla typer av tekniska ritningar. ANM. Figurerna i den här delen av ISO 129 är endast ämnade som illustrationer av texten och de är inte avsedda att återspegla verklig användning. Följaktligen har de förenklats för att endast visa de relevanta allmänna principerna som är tillämpbara inom alla teknikområden.. Ytterligare och mer specifika regler och information om användning av måttsättning för byggnadskonstruk-tion anges i ISO 6284. För mekanisk konstruktion kommer de att anges i den kommande ISO 129–2.

Subjects

General (01.100.01)


Product information

Language: Swedish

Written by: SIS - Industriteknik

International title:

Article no: STD-68995

Edition: 1

Approved: 10/8/2004

No of pages: 44

Also available in: SS-ISO 129-1:2004

Replaces: SS-ISO 406

Replaced by: SS-ISO 129-1:2018