Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27002:2014

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder (ISO/IEC 27002:2013, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27002:2017
Omfattning
Denna standard ger vägledning för organisationens interna normer för informationssäkerhet och praktisk hantering av informationssäkerhet. Det innefattar val av, införande och förvaltning av säkerhetsåtgärder med hänsyn tagen till organisationens riskmiljö gällande informationssäkerhet.

Denna standard är utformad för att användas av organisationer som avser att:
a) välja säkerhetsåtgärder för införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på SS-ISO/IEC 27001
b) införa allmänt accepterade informationssäkerhetsåtgärder;
c) utveckla sina egna riktlinjer för hantering av informationssäkerhet.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls (ISO/IEC 27002:2013, IDT)

Artikelnummer: STD-101254

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-02-26

Antal sidor: 184

Ersätter: SS-ISO/IEC 27002:2005

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27002:2017