Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27002:2022

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder (ISO/IEC 27002:2022, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27002:2022
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27002:2022

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder (ISO/IEC 27002:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 426 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 426 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 881,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Revidering av standarden ISO 27002 – riktlinjer för säkerhetsåtgärder

En helt ny utgåva av it-säkerhetsstandarden ISO/IEC 27002, dessutom översatt till svenska, finns nu tillgänglig. Den innehåller många nyheter jämfört med standarden från 2013 och det lär blir stor efterfrågan på den nya utgåvan. Det i sin tur kommer att medföra ett förnyat behov av certifiering.

Läs nyheten >

Omfattning
Detta dokument innehåller en referensuppsättning allmänna informationssäkerhetsåtgärder, inklusive
vägledning för genomförande av dessa. Denna standard är utformad för att användas av organisationer:
a) inom ramen för ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) baserat på ISO/IEC 27001,
b) för att genomföra informationssäkerhetsåtgärder som bygger på internationellt erkänd bästa praxis,
c) för att utveckla organisationsspecifika riktlinjer för hantering av informationssäkerhet.
2 Normativa hänvisningar
Detta dokument innehåller inga normativa hänvisningar.

Ämnesområden

Dokument för administration, handel och industri (01.140.30) Ledningssystem (03.100.70) Ledningssystem för informationssäkerhet (04.050) Datakommunikationsnät (33.040.40) Informationsteknik Allmänt (35.020) IT-säkerhet (35.030) Kodning av information (35.040) Programutveckling och systemdokumentation (35.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO/IEC 27002:2022

Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder (ISO/IEC 27002:2022, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 426 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 426 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 881,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: LIS, SIS/TK 318/AG 11

Internationell titel: Information security - cybersecurity and privacy protection - Information security controls (ISO/IEC 27002:2022, IDT)

Artikelnummer: STD-80038047

Utgåva: 3

Fastställd: 2022-09-22

Antal sidor: 340

Ersätter: SS-ISO/IEC 27002:2014 , SS-EN ISO/IEC 27002:2017

Ersätts av: SS-EN ISO/IEC 27002:2022