Nyhet · 2022-10-21

Revidering av standarden ISO 27002 – riktlinjer för säkerhetsåtgärder

En helt ny utgåva av it-säkerhetsstandarden ISO/IEC 27002, dessutom översatt till svenska, finns nu tillgänglig. Den innehåller många nyheter jämfört med standarden från 2013 och det lär blir stor efterfrågan på den nya utgåvan. Det i sin tur kommer att medföra ett förnyat behov av certifiering.

ISO27002.png

Lars Söderlund, ordförande för den aktuella arbetsgruppen inom SIS/TK 318, konstaterar att mycket hinner hända inom it-området på nio år. Projektet har omfattat flera hundra internationella experter och behandlat runt 25 000 kommentarer. Den nya utgåvan är så omfattande att det även kommer en ny, uppdaterad, utgåva av ”moderstandarden” ISO/IEC 27001 under slutet av 2022. Och det, i sin tur, kommer att generera mycket aktivitet, bekräftar Lars Söderlund:

- Alla organisationer som är certifierade mot ISO/IEC 27001 kommer att behöva se över sina referenser mot olika säkerhetsåtgärder. De kommer också att behöva uppdatera sitt uttalande om tillämplighet som behövs för certifieringen.

Han tillägger att det allmänna intresset för it-säkerhetsstandarden har ökat under senare år och antalet svenska företag som är certifierade mot ISO/IEC 27001 ökade under 2021 med över 30 procent. Dessutom föreskriver MSB att statliga myndigheter måste följa dem.

ISO/IEC 27002 ingår i det som brukar kallas 27000-serien, som består av ett antal ledningssystemsstandarder som adresserar hur organisationer arbetar med informationssäkerhet. ISO/IEC 27001 är det centrala kravdokumentet som organisationer certifierar sig emot, men ISO/IEC 27002 är också centralt eftersom det är ett så kallat ”portaldokument” och innehåller vägledningen runt de nu 93 säkerhetsåtgärderna som finns i ISO/IEC 27001, Bilaga A. ISO/IEC 27000-serien är redan en mycket stor familj av standarder och har vuxit i betydelse, i takt med digitaliseringen. Detta märks inte minst på SIS försäljnings- och utbildningssiffror. Därtill är det rätt ovanligt att standarder på engelska översätts till svenska. Att det görs i detta fall är ytterligare ett tecken på den betydelse som ISO/IEC 27002 tillmäts.


Utbildningar inom området

Får du vårt nyhetsbrev?

Håll dig uppdaterad kring nyheter och information inom ditt verksamhetsområde.

Vi skräddarsyr nyhetsbrevet efter de områden du är intresserad av. Nyhetsbrevet skickas ut sex gånger per år.