Utbildning

Nya ISO/IEC 27002 - Workshop

ISO/IEC 27002 är en av huvudstandarderna i ISO 27000 serien om informationssäkerhet. Den kommer i ny version under våren och SIS har två endagars tillfällen för den som är intresserad av att sätta sig in vad den versionen innebär.

Boka

Nya ISO/IEC 27002 - Workshop

Bra att veta om bokning: 1 dag

Pris: 10500 SEK (exkl moms)

Kategori: utbildningar inom informationssäkerhet – cybersäkerhet ISO 27001

SIS arrangerar endagarsworkshop vid två tillfällen under våren 2023. En av experterna från utvecklingsarbetet redogör för den nya versionen av ISO/IEC 27002 och deltagarna får praktiskt gå igenom den nya standarden. Utbildningen baseras delvis på övningar och ger möjligheter till fördjupade diskussioner.

Syftet med workshopen är att veta hur den nya versionen av standarden ser ut samt vilka förändringar och möjligheter den ger i förhållande till ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) baserat på ISO/IEC 27001.

I workshopen ingår även den nya versionen av ISO/IEC 27002.

Riktar sig till
Förkunskaper
Utbildningsmål
Ur programmet
Praktisk information