Standard Swedish standard · SS-ISO/IEC 27002:2014

Information technology - Security techniques - Code of practice for information security controls (ISO/IEC 27002:2013, IDT)

Status: Withdrawn · Replaced by: SS-EN ISO/IEC 27002:2017

Scope
Denna standard ger vägledning för organisationens interna normer för informationssäkerhet och praktisk hantering av informationssäkerhet. Det innefattar val av, införande och förvaltning av säkerhetsåtgärder med hänsyn tagen till organisationens riskmiljö gällande informationssäkerhet.

Denna standard är utformad för att användas av organisationer som avser att:
a) välja säkerhetsåtgärder för införande av ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på SS-ISO/IEC 27001
b) införa allmänt accepterade informationssäkerhetsåtgärder;
c) utveckla sina egna riktlinjer för hantering av informationssäkerhet.

Subjects

Documents in administration, commerce and industry (01.140.30) Information sequrity management systems (04.050) Data communication networks (33.040.40) General (35.020) Information coding (35.040) Software development and system documentation (35.080)


Product information

Language: Swedish English

Written by: LIS, SIS/TK 318/AG 11

International title:

Article no: STD-101254

Edition: 2

Approved: 2/26/2014

No of pages: 184

Replaces: SS-ISO/IEC 27002:2005

Replaced by: SS-EN ISO/IEC 27002:2017